Snář online

Abecední seznam:
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Vyhledat výklad snu:


Abecední seznam všech(155) slov začínajících na písmeno "z":

Zábava

bez zábran - přátelé tě odsoudí
nucená - nemůžeš si dělat co chceš
veselá - půjdeš na pohřeb
váznoucí - přikrč se před ranou osudu

Zabednění

odstraňovat - nečekaná zpráva tě zaskočí
stloukat - hrozí ti přepadení
vidět - překvapení nedáš najevo

Zabít

čas - na své kariéře odmítáš pracovat
někoho - nemáš pevné nervy

Zabíti

přítele: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zabloudit

ve tmě - neodbočuj ze zvolené cesty, na jejím konci čeká štěstí
v neznámém prostředí - necháš za sebe rozhodovat jiné

Zábradlí

sjíždět po něm - přijde trest za tvou pýchu
vidět - dostaneš ústní důtku

Záclona

Záclonu odhaliti – skrze zvědavost si ublížiti

Záclona (Záclony)

za ní se ukrývati: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Záclony

kupovat - budeš se stěhovat do daleka
stříhat - dobře prozkoumej své okolí
věšet - chraň své soukromí
zatahovat - klameš své okolí

Začarovat

někoho - pokus se ovládnout svou nenávist
sebe - hodně křičíš, ale ránu nedáš
být někým začarován - alkohol bude tvou záhubou

Záda

mít ohnutá - budeš vystaven posměchu bez příčiny
vidět rovná - chystej si rezervy na budoucí časy

Zadek

Zadek viděti svůj vlastní – hanba, ženský – trampoty, tlustý – neštěstí

Zadek (Zadnice)

svůj viděti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zadusit se

jídlem - nikdy nebudeš unavený
jedovatým plynem - zlý sen tě bude mnoho nocí pronásledovat
nedostatkem vzduchu - prožiješ velký strach

Zahladit

stopy - prožiješ nešťastnou lásku
něco jiného - tvé svědomí bude opět čisté

Zahrada

krásně rozkvetlá - peníze se ti jen posypou
zanedbaná - nenaleť podvodníkovi
za vysokým plotem - někdo nepřijme tvé pozvání
pracovat v ní - budeš mít velký úspěch
procházet se v ní - vychutnej si povznesenou náladu

Záchod

nedobrovolně umývat - nadřízený ti bude tvrdě šlapat na paty
neuklizený - přijde velké štěstí
obsazený - někdo zneužije tvé důvěřivosti
spadnout do něj - štěstí tě bude milovat po celý život
vidět naleštěný a voňavý - marně budeš utíkat před závistí

Zachránit

sebe - jsi přehnaně podezíravý
něco - neodmítej pozvání na večeři
někoho - tvé obchody půjdou velmi dobře

Záchranný vůz

být jím přepravován - příliš spoléháš na své štěstí
vidět - dočkáš se nevděku

Zajetí

do něj se dostati: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zajíc

jíst jeho maso - rozhádáš se s přítelem
přejet ho na silnici - konečně si v klidu vychutnáš své zasloužené štěstí
vidět ho kličkovat - pevně drž své štěstí, chce ti uletět
vidět ho panáčkovat - budeš spokojený s vývojem událostí
zastřelit ho - budeš účastníkem menší dopravní nehody

Zákaz

kouření - v ničem si nenecháš poradit
mluvení - rád bavíš celou společnost
vstupu - proč se ještě vnucuješ
porušit ho - vyhýbej se neznámým výrazům
vyslovit ho - mluv tak, aby ti každý rozuměl

Zákazník

být jím - zaváháním se připravíš o získané výhody
obsluhovat ho - umíš perfektně mluvit
urazit ho - někdy si nevidíš do úst

Zákeřník

odhalit ho - spíš s jedním okem otevřeným
vidět ho - připrav se na velké leknutí

Zakopati

něco: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Záloha

Záloha nebo úklady – dobrý obchod

Zámečník

být jím - stále tě chtějí odlákat od tvého úmyslu
vidět ho při práci - hlavou zeď neprorazíš

Zámek

bydlet v něm - obdržíš velký finanční obnos
vidět krásný - neváhej a splň vyslechnuté přání
vidět v plamenech - budeš velmi vysoce hodnocen svým nadřízeným

Zámek (zabezpečovací zařízení)

zavírati: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zametat

Zametati – odměna

Zamilovanost

být sám zamilovaný - na malé zklamání rychle zapomeneš
vidět jiné - užívej si klidu v rodině

Zamilovat se

Zamilovati se – smutné zkušenosti

Zamknout

auto - nepodléhej únavě
dveře - někdo tě donutí začít cvičit
skříň - bojíš se zlodějů
ústa - nikdy neprozradíš svěřená tajemství

Zápach

silný: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zápalky

hledat - jsi otrokem své závislosti
po jedné zapalovat - neustále si s něčím musíš hrát
vidět - odhalíš poklad netušené ceny

Zápas

Zápasiti – do nebezpečí přijíti, a druhého přemoci – vyhraješ proces, se zvířetem – pomlouván býti, se zemřelým – nemoc

Zápasit

s dítětem - bojíš se stáři
s neznámou osobou - doplatíš na svou slabost
s přítelem - zármutek ze ztráty blízké osoby
se zvířetem - za dobrotu se ti odvděčí podvodem
s ospalostí - ubíjí tě každodenní stereotyp

Zápisník

najít něčí - své tajemství si nech pro sebe
ztratit svůj - vyzradíš důvěrné sdělení

Zarmoucen

býti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zármutek

mít - svůj klid máš nade vše rád
vidět někoho zarmouceného - štěstí v neštěstí

Záře

jasná a blízká - budeš žít v blahobytu
vzdálená - nepřestávej doufat
pohasínající - problémy bodu stále narůstat

Zásnuby

ohlásit - neváhej nezištně pomoci potřebnému
slavit - o svou radost se poděl s přáteli
zrušit - dlouho vybíráš, pozor abys nepřebral

Zastavárna

mít vlastní - všechno přepočítáváš na peníze
navštívit ji - tvá lež vyjde najevo
vidět ji ~ rozluč se se svobodou

Zástěra

mít hedvábnou - tvou tíseň zaplaší veselá píseň
najít ji - tvá práce bude po zásluze odměněna
oblékat ji - udělený trest se změní v odměnu
prát ji - odolej svodům a zachovej si čisté svědomí

Zastřelit

sebe - budeš po uši zamilovaný
někoho jiného - nečeká tě radostná budoucnost

Zásuvka (Zásuvky)

vytažené: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zatčení

být zatčen - nebezpečí se snaž včas vyhnout
vidět někoho zatýkat - nikdo ti nechce dodat odvahu
sám někoho zatknout - drž se svých zásad

Zátka

Zátka: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zatmění

měsíce - odhalíš nevěru partnera
slunce - na čas podlehneš bolesti

Zavazadla

balit - neohlášená návštěva z daleké ciziny
nést - neboj se cestovat letadlem
vidět - zkažená dovolená ti otevře oči

Závaží

hledat - příjemné překvapení
zvedat - nepřepínej své síly
upustit na zem - rána pod pás tě na čas úplně ochromí

Závěť

číst - budeš se radovat
uzavírat - dlouho si budeš užívat klidného stáří

Závin

cukrovat - ve všem chceš být dokonalý
jíst - po bouřce zase vyjde sluníčko
péct - pro blaho rodiny uděláš nemožné
válet na něj těsto - uznáváš jen vlastní úhel pohledu na věc
svinovat - zavíráš oči před skutečností

Zavináče

kupovat - máš pochopení pro slabosti druhých
jíst - nezapomínej jak snadno se opiješ

Závist

být její obětí - ani ty nejsi bez viny
sám něco závidět - náhodně vyslechnuté doznání ti nedá spát

Závodní dráha

jet po ní na koni - všechny překážky snadno překonáš
vidět po ní jet auta - ztráta na majetku
vidět prázdnou - i podřadná práce má svou cenu

Závoj

mít na své hlavě - svůj názor si nech raději pro sebe
vidět na někom - nevěř každému
toužit po něm - nezlehčuj pravdu nebo se ti vysmějí

Závora

Závora – tajné starosti

Závory

spuštěné - k překvapení všech dokončíš své poslání
zdvižené - žiješ ze dne na den

Zavraždit

Zavražděn býti – starosti, úzkost

Zavřít

Zavřen býti – ztratíš jeden úd těla

Zazdít

sebe - někdo tě okrade
něco nebo někoho - chystáš se někoho očernit

Zázrak

doufat v něj - očekává se tvé doznání
vidět - někdo tě už dlouho klame

Zázvor

v pytlíku: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zbabělec

být jím - budeš pochválen za svou odvahu říkat pravdu
vidět někoho jiného - nedávej najevo strach

Zbojník

být jím - netrvej na svých zvycích
utkat se s ním - velký strach zpomalí tvé kroky
zabít ho - je konec tvému bloudění

Zbraň

nabíjeti střelnou zbraň: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zbraně

nabíjet - čekají tě smutné časy
zkoušet - nepoddávej se zoufalství
vidět - poznáš kdy a kde říct pravdu

Zbraně / Zbrojení

Zbraň, mnoho – nespokojenost, ve zbrani se cvičiti – k důstojnosti přijíti, míti pěknou – zamilovati se, nositi – honbu, myslivost milovati, s ní na hon jíti – nevěra
Zbrojení k válce viděti – zlé znamení
Zbrojnice – nepokoj

Zbrojnice

otevřená - nečekané setkání po létech
zavřená - nenech se strhnout k intrikám

Zdechlina

šlápnout na ní - jdeš tvrdě za svým cílem
vidět ji - prožiješ život bez velkých vzrušení

Zdravit

sám někoho - dopustíš se nevěry
být pozdraven - sám si způsobíš nepříjemnosti

Zeď

bořit - dosáhneš svého cíle
stavět - ani s přítelem se nedělo své soukromí
lézt na ní - někdo tě tajně obdivuje
stát na ní - vytrvalostí se přiblížíš ke svému štěstí
spadnout s ní - někdo tě trvale klame
přelézt ji - konečně se usadíš
vysoká do nebe - celý život se budeš učit
vidět ji padat - láska se časem změní v důvěrné přátelství

Zedník

být jím - nezapomeň na své předsevzetí
vidět je při práci - budeš potřebovat hodně pevnou vůli

Zelenina

kupovat ji - život v přebytku
pěstovat ji - tvé tajné přání se vyplní
jíst ji vařenou - někdo na tebe chystá léčku
jíst ji syrovou - nebezpečí požáru
čistit ji - hádka v rodině

Zelí

bílé - všechno se změní k lepšímu
červené - nikdo ti v nouzi nepomůže
jíst - zvolíš zdlouhavý postup
sázet - povedeš příjemný život
vidět ho velké množství - hádka s přítelem

Zem

s ní mluviti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Země

jíst ji - tvá touha dojde naplnění
kopat ji - málo času věnuješ své rodině
ležet na ní - stále se zabýváš svou tíživou situací
porostlá mechem - dobře se vdáš, oženíš
vidět ji pukat - bude důvod ke smutku

Zeměkoule

letět kolem ní - čeká tě vysněná cesta
snášet se k ní - navštívíš vzdálené příbuzné

Zemětřesení

být v jeho epicentru - nebraň se svému osudu
vidět - tušíš zradu od přítele

Zemřelí / Duchové

Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu – ztratíš rozepři, též zle, sebe jako zamřelého viděti – starosti a nouze

Zemřít

sám - máš před sebou dlouhý život
vidět někoho - budeš mít dobré společníky

Zhubnout

sám rychle - tvůj majetek je ohrožen
vidět někoho - někoho lstí připravíš o výhodu

Zchudnout

sám - nechtěj po jiných co sám neděláš
vidět někoho - zabezpeč dobře svůj domov

Zima

cítit ji - přijdou horší časy
náhle se ocitnout v zasněžené krajině - někdo tě připraví o majetek

Zimostráz

bujně rostoucí - úspěch je ještě daleko před tebou
zelený - chystej se na dalekou cestu
zvadlý - nemůžeš se pohnout z místa

Zisk

mít sám - nepříjemné skutečnosti vyjdou najevo
zabezpečit někomu - neumíš odpustit podraz
připravit o něj někoho - kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
přijít o něj sám - není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř

Zlaté rybky

chytat - sen se málokdy mění v realitu
vidět - buď chytrý a štěstí si tě najde

Zlatiti

něco: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zlato

darovat - přijmi pozvání na svatbu
dostat - studem svou bídu nevyřešíš
krást - špatná zpráva
nosit na sobě - dej na sebe velký pozor
hledat - štěstí hledáš na nepravém místě
najít - užiješ si dědictví
ztratit - neplníš dobře své povinnosti
vybírat zlatý šperk - tvé sebevědomí vzroste

Zlatý důl

objevit - postupuješ pomalu, ale jistě
dolovat v něm - budeš přijímat gratulace od mnoha lidí

Zločinec

být jím - skoncuj s podvody
vidět ho - sám sebe klameš

Zločinec / Zloděj

Zločince viděti – smrt tvých přátel
Zloděje vloupat se viděti – štěstí a spokojenost

Zloděj

být jím - za peníze cit nekoupíš
vidět ho - prožiješ milostné dobrodružství

Zlomení

něčeho: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zlomit

si končetinu - snaž se být samostatný
něco - nikdo ti nechce uškodit
končetinu někomu - neumíš skrýt nespokojenost

Zlost

mít sám - ukončíš tajný poměr
vidět někoho - vyřešíš komplikovaný spor

Zmije

být jí uštknut - nerad se podřizuješ
vidět ji - své nepřátele nepřemůžeš

Zmrtvýchvstání

viděti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zmrzlina

jíst ji - přátele si drž od těla
vidět ji - odhalíš nevěru partnera

Znamení

dávat někomu - úspěch bude jen zdánlivý
malovat do písku - užiješ si tajné milostné dobrodružství
vidět na nebi - nevěř pověrám

Známky

lepit - dopis od milé osoby
kupovat - přej si něco odvážného
směňovat - poznáš cizí země
vidět jich sbírku - tvé tajné přání se splní

Známost

udělat si novou - připrav se na nepříjemnosti
ukončit - máš před sebou velký cíl

Znečištění

Znečištěn býti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zneuctěn (Zneuctěna)

býti veřejně: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zneuctít

někoho - půjdeš od úspěchu k úspěchu
sám být zneuctěn - znovu se zamiluješ

Zobák

ptačí vidět - štěstí ve hře
ptačí slyšet klapat - výhra v loterii

Zoologická zahrada

navštívit ji - máš málo volného času
vidět ji - lákají tě cizí země

Zpěv

poslouchat - užívej si času bez velkých starostí
sám zpívat - víc dbej na své zdraví
obdivovat zpěváka, zpěvačku - překonáš manželskou krizi a láska se vrátí

Zpívat

krásně a změniti hlas: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zpovědník

Zpovědníka viděti – je načase přivést své záležitosti do pořádku

Zrada

být zrazen - tvé trápení je u konce
sám někoho zradit - přibudou nové starosti

Zranit

sebe - nemoc
někoho - hanba padne na tvou hlavu

Zrcadlo

se zlatým rámem - život v blahobytu
rozbít - rozluč se s nadějemi
vidět se v něm - jsi pěkný pokrytec, ale i na tebe dojde

Zrno

ječné zrno: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zrůda

bát se jí - nepříjemný rozhovor
vidět ji - budeš jednat s nesympatickými lidmi

Zrzavý

viděti ho: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zřícenina

viděti ji: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zub (Zuby)

ztratiti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zubař

být jím - nedokážeš se domluvit ani s členy své rodiny
vidět ho při práci - i maličkost tě dokáže pořádně rozzlobit

Zubní kartáček

použít - dej své věci do pořádku
hledat - nepřítel ti nabídne ruku ke smíru
upustit na zem - často tě bude bolet hlava

Zuby

mít bílé - dbej víc na své zdraví
mít falešné - na řešení se ptej svého svědomí
mít zlaté - nemluv stále o svém úspěchu
mít zkažené - prevencí předejdeš velkým zdravotním problémům
mít plombované - věnuj pozornost varovným příznakům svého těla
nasazovat si falešné - konečně budeš mít ve všem jasno
nechat si je spravit - všechno dáš včas do pořádku
nechat si je trhat - ukončíš vztah s nepříjemným člověkem
vidět je vypadávat - úmrtí v rodině

Zuby / Zubař

Zub ztratiti – ztratiti drahého přítele, dostati jistotu o nějaké nejisté záležitosti
Zubní lékař – obelhán a obelstěn býti
Zuby, vypadat viděti zdravé – zdravým zle, tvrdé věřitele, nemocným uzdravení, když někomu jinému rostou – bohatství, rychle když rostou – své přání vyplněné spatřiti, pěkné, bílé míti – marnivost milovati, přes sebe rostlé míti – zmatek způsobiti, zlaté míti – všem dobře, stříbrné míti – bohatým ztráta, chudým užitek, cínové míti – posměch a hanba, přední ztratiti – něco zlého se dozvěděti, čistiti – brzká smrt
Zubů bolení míti – smutek, po němž následuje radost

Zuřit

sám - nauč se ovládat své pudy
vidět někoho - budeš představen nepříjemným lidem

Zvěř

Zvěř: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zvěřina

Zvěřinu, míti – velká radost, jísti – dobrý stav tvých záležitostí, stříleti – mnoho veselostí užívati

Zvěřinec

Zvěřinec: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zvířata

klidná - není důvod k obavám
spící - neboj se nového prostředí
zuřící - z nebezpečí vyvázneš bez následků
hrající si - nesnášíš nečinnost
vidět je v přírodě - problémy v zaměstnání
vidět je v kleci - ničím se nebudeš omezovat
mít domácí - máš dobré přátele
střílet je - nepoznáš nedostatek
krotit je - tvůj úspěch nebude tak velký, jak jsi očekával
krmit je - dobře umíš využívat tajnosti svádění
vidět je vycpaná - nemáš nárok na úctu, kterou si zaslouží někdo jiný

Zvíře

Zvířata, od nich pronásledován býti – ukřivdění od svého nepřítele
chodit viděti – velká starost
slyšet mluviti – co říkají, stane se pravdou
viděti se pásti – věrné přátele míti
vidět různá – s cizími osobami do spolku vstoupiti
vidět krotiti – nesnáze trpělivě snášeti

Zvon (Zvonek)

zvoniti slyšeti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zvon / Zvonit

Zvoniti – bázeň
Zvonit slyšeti a toho se leknouti – nebezpečí ohně, k nějaké slavnosti slyšeti – smrt tvého drahého přítele
Zvony, slyšeti – budeš přítomen pohřbu, viděti – odvážné počínání, líti – přijdeš do opovržení

Zvonek

slyšet - překvapující novinky
sám na něj zvonit - nikdo tě nechce vyslechnout

Zvonice

viděti: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zvony

slyšet je bít - důležitá zpráva tě mile překvapí
vidět je odlévat - konečně se usadíš

Zvracet

Zvraceti – různá neštěstí, chudým dobře, bohatým zle

Zvraceti

ve spaní: přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš

Zvuk

Zvuk polní trubky slyšeti – nemocným smrt

Žába

Žáby, viděti – ošizení, roztržka s přáteli, v domě míti – pomíjející štěstí, zabíti – vítězství nad tvými nepřáteli, v rybníku viděti – mnoho peněz utržiti, slyšet křičeti – pochválen býti, zabít – sám sobě uškoditi

Žalář

Žalář, v něm býti – povýšení
Žalářník – dobrý přítel

Žalud

Žaludy, sbírat viděti – výhra, radost, viděti – bída, chudoba

Žaludek

Žaludek, viděti – ztráta, nemocný míti – jmění prohýřiti

Žebra

Žaludek, viděti – ztráta, nemocný míti – jmění prohýřiti

Žebrák

Žebráka viděti – budoucnost plná starostí, přijde-li do domu – mrzutost, když odbudeš – nevěř každému, dáš-li mu almužnu – budeš vysoce vážen, když se sám vidíš žebrákem – tvá práce ti přinese užitek
Žebrati – bída a nouze v tvé rodině

Žebřík

Žebřík do okna viděti opřený – okraden nebo ošizen býti, sám tak postaviti – milostné setkání

Železo

Železo kovati – svár a hádka, řeřavé viděti – horoucí láska, železem uhozen býti – velká starost, v železo se proměniti – bída a nouze

Žena

Ženu svou jinému oddati se viděti – zjinačení tvého stavu
Žena, když vidí svého muže s jinou – porodí dceru
Ženy, mnoho jich pohromadě viděti – ukřivdění
Ženu líbati – zisk, vzíti si – svár
Ženu krásnou viděti – jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy – býti pronásledován, s dlouhými vlasy – štěstí a čest
Ženám lichotiti – od pochlebníků ošizen býti
Ženu těhotnou viděti – příjemná novina, svou manželku porodit viděti – zdar a štěstí, nahou viděti – marná žádost, zahanbení
Ženu starou viděti – neštěstí, sobě pojmouti – radostné shledání, míti hezkou – žárlivým býti, bíti – v nespokojenosti žíti, ženu těhotnou – odpuštění
Ženy, v jejich přízni býti – svár míti, když se muž promění v ženu nebo žena v muže – zasnoubení, modliti se viděti – velmi dobře, s černými nebo hnědými vlasy – nemoc aneb smrt
Ženy vidět nositi šaty – starost a neštěstí, viděti nebo v jejich společnosti býti – nevěrnost a klevety

Ženit se

Ženichem býti – příjemnosti
Ženiti se – brzká nemoc nebo trudomyslnost

Žezlo

Žezlo míti – nedostatek, bída, starosti

Žid

Žid – škoda
Židy, od nich nějakou službu míti – nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti – ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod – ztráta dříve nabytého jmění

Žíla

Žíly viděti – duševní strach, viděti otevřít – tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati – budeš mít hádku

Žito

Žitné pole viděti – užitek, radost, klasy trhati – výhru míti
Žito do ruky bráti – neduživý býti, jísti – dobrá pověst jde o tobě, sám vázati – radost, řezati a vyschlé viděti – škodolibým býti, dostati – zisk

Žízeň

Žízeň míti – truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti – marná námaha v jiné věci, uhasiti – vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti – vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti – protivenství, marná snaha

Žloutenka

Žloutenku míti aneb viděti – nahodilé štěstí

Žluč

Žluč v sobě cítiti – ztráta, mrzutost, domácí nesvornost, viděti – ženám peníze, mužům nemoc

Žně

Žně míti při špatném počasí – zlé znamení, býti na nich přítomen – brzké vyplnění tvých žádostí
Žnouti vysoké obilí – štěstí v tvém obchodu