Snář online

Abecední seznam:
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Vyhledat výklad snu:


Abecední seznam všech(63) slov začínajících na písmeno "u":

Ubohý

býti: den plný starostí

Ubrousek

Ubrousek: den plný starostí

Ubrus

prostírat - o poslední se rád rozdělíš
šít - objeví se silný nepřítel
špinavý - někdo tě bude hodně nenávidět
žehlit - každému závidíš sebemenší úspěch

Ubytování

najít - někdo falešný se vloudil do tvé přízně
nabízet - nenech se oklamat třpytivým pozlátkem
shánět - nepořizuj si domácího mazlíčka

Úcta

prokazovat ji někomu - někdy je lepší nedávat své sympatie najevo
požívat ji - máš kolem sebe neupřímné lichotníky

Uctivost

dávat někomu najevo - budeš ponížen
vychutnávat si ji od někoho - čeká tě samé štěstí

Učení

Učence viděti – oklamán býti
Učení – něčeho nového se dočkati

Učit se

snadno - nové zkušenosti ti otevřou oči
těžce - marně vzdoruješ svému osudu
sám - nikomu nechceš věřit
s někým - v nouzi ti vždycky někdo pomůže

Učitel

být jím - rád poroučíš slabším
mluvit s ním - těžce si budeš vydělávat na živobytí
vidět ho - nic nebereš vážně

Úd

vidět deformovaný - tvé velké starosti vystřídá úleva
ztratit nějaký - budeš vykonávat čestnou funkci

Udání

učinit - vyhni se zbytečným krokům
odmítnout učinit - nikdo neví, co ho v životě může potkat

Udatnost

u ženy: den plný starostí

Udice

chytat na ní ryby - věnuj svůj čas vyšším cílům
vidět ji - za každou cenu musíš zabránit rozvodu

Údolí

jít jím - tvé přání se vyplní
dívat se do něj - všechno chceš pro sebe

Udusit se

Udusiti se – brzké uzdravení

Uhasit

požár - šťastný život
žízeň - dlouhý život

Uhlí

skládat - nemáš rád zimu
vidět na hromadě - čeká tě život v bohatství
vidět žhavé - někdo tě vroucně miluje

Uhlíř

Uhlíř: den plný starostí

Úhoř

Úhoř, vytáhneš-li jej stáhnutého – vysvobození z těžké práce

Ucházet se

o práci - připrav se na pohádkový zisk
o přízeň - postup v zaměstnání
o ruku - svatba na obzoru
o radu - všude budeš vřele vítán

Ucho

Ucho, za něj tahán býti – upomínání, do ucha mluviti – poznat nepřátele

Ukazatel

Ukazatele cesty viděti – na něco si vzpomeneš

Úklona

dělat ji - za peníze uděláš cokoliv
vidět ji - chraň svou čest
vyžadovat ji od někoho - nedočkáš se vytouženého uznání

Ukousnout

něco dobrého - někdo tě okrade
něco nechutného - ztratíš svůj talisman
něco zkaženého - vzdej to, vše je ztraceno

Úl

Úl viděti – radost a užitek

Ulice

dlouhá - dlouho si budeš užívat štěstí
široká - nic tě na tvé cestě nebude zdržovat
úzká - nedej si rozmluvit svůj úmysl
plná lidí - spolehni se na pomoc nadřízeného
liduprázdná - neboj se nových lidí

Uličník

být jím - všechno ber s humorem
chytit ho při lumpárně - neotáčej se ke štěstí zády
vidět ho - mají proč se ti posmívat

Umazat se

sám o něco - štěstí tě neopustí
o někoho špinavého - budeš čelit pomluvám

Umělec

být jím - nenech se ničím zastavit
vidět ho při práci - snaha se cení

Umírat

vidět sebe - máš pevné zdraví
vidět někoho jiného - dobrá zpráva od blízkého přítele

Umrlčí (Mrtvou)

Umrlčí kosti viděti – různice, hádka
Umrlčí hlavu viděti – nějaké tajemství odkrýti
Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti – milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti

Umrlec

choditi s umrlým: den plný starostí

Umřít

Umírajícímu útěchu slibovati – do dobré pověsti se dostaneš
Umříti sám – dlouho na jednom místě zůstati, zase se zpět vrátiti – dobře, chtíti – zdraví, viděti – do zármutku přijíti

Umyvadlo

prázdné - někdo brzy umře
plné vody - trable nepozorovaně odplavou
plné krve - velké neštěstí

Umývat se

Umývati se – bohatším býti

Uniforma

mít ji na sobě - nerad vyčníváš z davu
vidět ji na někom - milovanou svobodu vyměníš za štěstí

Univerzita

studovat na ní - dáváš přednost kolektivní práci
jít kolem ní - marně vzpomínáš na mládí
vidět ji - nutně si doplň vzdělání

Únos

být unesen - uzavřeš sňatek bez příprav
někoho unést - jsi zahnán do kouta
vidět něčí únos - čeká tě překvapení

Úpadek

Úpadek, bankrot – jistá záležitost se ukončí

Upadnout

na nos - nic nepředstírej
na záda - cítíš se pod psa
na schodech - nikdo ti neuvěří
na ledě - lámou nad tebou hůl
na rovině - zezelenáš závistí

Upír

být jím ohrožen - přitahují tě záhady
vidět ho - každý člověk věří něčemu jinému, ty nevěř nikomu

Uraziti

se: den plný starostí

Urna

prázdná - někdo se těší na tvou smrt
s popelem blízké osoby - úmrtí v rodině
bez jména - rád chodíš na cizí pohřby

Úřad

navštívit - nerad píšeš dopisy
zastávat - i ty přilož ruku k dílu

Úředník

být jím - rád lenošíš
jednat s ním - ještě dlouhá léta si uchováš svobodu

Usedlost

dostat - přírůstek do rodiny
koupit - žiješ nad své poměry
zdědit - dobře se vdáš-oženíš

Ústa

malá - neboj se zapojit do hovoru
velká - koho si pustíš blízko k tělu, ten tě zneužije
úzká - na chvíli zapomeň na svou přísnost
smyslná - někdy je dobře použít vlastní rozum

Ústřice

jíst - raduj se z těhotenství
objednávat - přihodí se něco mimořádného
otevřít prázdnou - rozluč se s tajným přáním

Uši

oslí - zachováš se hloupě
souměrné - tvého přítele potká mimořádné štěstí
hodně velké - kroť svou žárlivost
zakryté rukama - někdo tě neprávem nařkne
znetvořené - projdeš utrpením
tahat se za ně - pokusíš se vyhnout povinnostem
mýt si je - jsi stále oblíbenější

Útěcha

dávat ji - najdeš nové přátele
přijímat ji - někdo ti pomůže v nouzi
žádat ji - jsi úplně bezradný

Útěk

sám utíkat - vyhneš se nebezpečí
vidět někoho utíkat - zatížíš své svědomí

Útok

sám vykonat - tvá čest je ohrožena
vidět - takové vzrušení jsi ještě nezažil
plánovat - zloba tě zcela ovládne

Utopit

se - nebudeš šťastný ve svém manželství
vidět někoho - s lakomcem není lehké vyjít

Útrata

udělat ji - vyrovnej své pohledávky
zaplatit ji - zůstaneš úplně sám

Uvězněný

býti: den plný starostí

Uzda

držet ji pevně v rukách - všechno máš pod kontrolou
upustit ji - sám sobě neodpustíš ani nejmenší chybičku

Uzdravení

své - věř své šťastné hvězdě
někoho jiného - nebuď sobecký

Uzel

rozvázat - pevná vůle ti pomůže odolat nástrahám
zavázat - příčina tvých pochybností bude brzy objasněna

Uzenina

jíst ji - svého miláčka už nikdy neuvidíš
připravovat ji - snadno se vyrovnáš se ztrátami
vidět jich mnoho - příjemně se pobavíš v milé společnosti

Úzkostlivost

Úzkostlivost srdce míti – brzká smrt

Úžina

proplouvat jí - nic se nemá přehánět
vidět ji - stále se za někoho schováváš

Úžlabina

Úžlabina, výmol – zlé znamení, v ní vlka viděti – zlého nepřítele přemoci

Užovka

leknout se jí - tvá láska je ohrožena
vidět ji na kameni - tvá láska přežije všechna úskalí