Snář online

Abecední seznam:
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Vyhledat výklad snu:


Abecední seznam všech(148) slov začínajících na písmeno "n":

Bonus , návdavek

ke koupenému obdržeti: obchod

Naběračka

čistá - máš rád ve všem jasno
špinavá - dělá ti potěšení skutečnosti zamlžovat
malá - eumíš se radovat ze života
velká - bUdeš si života užívat plnými doušky

Nabídka

v novinách ji čísti: obchod

Nabídka k sňatku

dát ji - někdo tě zneužije pro své plány
přijmout ji - budeš celý život šťastný
vyslechnout ji - příliš váháš a neumíš se rozhodnout

Nabízet

někomu věc: obchod

Nabodnout

se na ostrou věc: obchod

Náboj

slepý - neklid v rodině
vkládat do zbraně - pomluvy ti uškodí

Nábřeží

chodit po něm - v dohledné době uskutečníš změnu, která ti velmi prospěje
vidět - ejsi SPOkojený se svým životem

Nábytek

starožitný - jdeš od úspěchu k úspěchu
moderní - máš povrchní zájmy
nový - toužíš po větším bytě
starý a potlučený _ nečekané peníze
nest do bytu - jdeš vstříc štěstí
kupovat - k životu potřebuješ stálé změny
prodavat - nejsi materiálně založený
pálit - zlá hádka s přítelem

Náčelník

viděti ho: obchod

Nadaci

dostati: obchod

Nadávat

někovmu - svým chováním si děláš ostudu
na neco - marníš svůj čas v nedůležitých záležitostech
nechat sobě - budeš vysmíván

Nadávky

posměch, ubližování zažíti: obchod

Nádeník

viděti ho: obchod

Nádhera

Nádhera – snížení výdělku

Nádivka

jísti ji: obchod

Nádoba

dřevěná prázdná - zažiješ zklamání
dřevěná plná mléka - máš pevné zdraví
plná - změna k lepšímu v brzké době
prázdná - ztráta na majetku
rozbitá - ztráta přítele

Nádobí

koupit - toužíš po lásce
vidět - hádka v rodině
rozbít - ztráta přítele

Nádor
mít sám - tvé rozhodnutí bude správné
vidět na někom - připrav se na velké zklamání

Nádor

viděti v sobě: obchod

Ňadra

velká - prožiješ intenzivní milostný vztah
malá - láska na celý život
líbat je - jsi velký požitkář

Nádraží

být na něm - čeká tě cesta
vidět - připrav se na kontrolu nadřízeného

Nádrž

děravá - ztráta důvěrného přítele
plná - dokážeš mnoho v životě
prázdná - jednáš bez rozvahy

Nádvoří

liduprázdné - bojíš se samoty
plné lidí - pozvání na slavnost

Nafta

lít ji do lampy - daleká cesta
lít ji do kamen - poznáš zajímavé lidi
tankovat ji do auta - lákají tě neznámé kraje

Nahé

z rodiny viděti: obchod

Nahota

Nahého muže viděti – strach a hrůza, je-li hezký – dobrý obchod, hezkou paní nahou viděti – čest a štěstí, je-li stará a škaredá – posměch a neštěstí
Nahý býti – chudoba, bída, běhati nahý – máš falešné přátele, s milou tobě osobou v koupeli býti – zdraví, dobrý prospěch

Náhradník

být jím - stále nejsi doceněn
mít svého - ještě vydrž, tvůj cíl je nedaleko

Náhrdelník

darovat - někdo tě má moc rád
dostat - radost přejde v starost
koupit - dobře si rozvaž své investice
mít na hrdle - tvé přání se vyplní
perlový - slzy radosti
přetrhnout - sny se často rozcházejí s realitou
ztratit - kup si nový šperk

Náhrobek

čistit - stále myslíš na své zesnulé
vidět - čeká tě smutek

Náhubek

koupit psí - někdo ti svěří tajemství
vidět na psu - mlčeti zlato

Nahý

sám být - jen s vypětím sil se uživíš
jít nahý po ulici - lehce zvládneš všechny problémy
vidět někoho - važ si svého domova

Nájemné

dlužit - stále myslíš na peníze
platit - tvé poměry se zhorší
vybírat - velmi si polepšíš

Nájemník

býti jím: obchod

Najíst se

dobře - použiješ svou sílu a všem svodům odoláš
přes míru - onemocníš

Nákaza

sám se něčím nakazit - partner tě požádá o rozvod
nakazit někoho - výčitky svědomí ti nedají spát

Náklad

klesnout pod jeho tíhou - toužíš postavit se na vlastní nohy
mít na sobě naložený - budeš muset řešit složité problémy
zbavit se ho - konečně se zbavíš všech problémů

Nákup

nepodařený - hádky v rodině
velký - tvá situace se pomalu zlepší
v doprovodu partnera - blízká osoba to s tebou nemyslí dobře

Nakupovat

Nakupovati – užitek

Nákyp

jíst - kila se na tebe budou lepit
péct - uvažuj o přechodu na vegetariánskou stravu

Nálada

dobrá - příjemná zábava v rodinném kruhu
špatná - očekávej velké starosti

Náledí

solit - umíš předvídat vývoj situace
uklouznout na něm - nezačínej nejistý podnik

Nalezenec

viděti ho: obchod

Náměsíčný

být sám - všechno máš pod kontrolou
vidět někoho - zažiješ velké překvapení

Náměstí

malé - budeš povolán za soudce v sousedské při
velké - bouřlivá diskuse

Námluvy

cizí - svatba v rodině
vlastní - zúčastníš se pohřbu

Namočit

květiny - máš dobré zdraví
prádlo - domácnost se stala tvým koníčkem

Námořník

být jím - čeká tě daleká cesta
vidět ho - splnění tvého přání je otázkou několika dnů

Námraza

na autě - někdo upoutá tvoji pozornost
na okně - lákají tě riskantní zábavy
na trávě - přijde solidní nabídka

Nápadník

být jím - tajně toužíš po velké lásce
vidět ho - nechceš se smířit se samotou

Napínat

něco: obchod

Nápis

Nápisy na náhrobcích čísti – smutek

Náplast

koupit - bojíš se o své zdraví
mít na oku - z urážek si nic neděláš
nalepit na něčí ránu - pomůžeš příteli v nouzi
strhnout - už si nenech ubližovat
zalepit svou ránu - víc pečuj o své zdraví

Naplavenina

viděti ji: obchod

Napodobovat

něco - tvé plány se uskuteční
někoho - měj víc rád sám sebe

Nápoj

nabídnout - jen za cenu velkých ústupků postoupíš dál
odmítnout - přistup na nabídku soupeře
pít sám - tvou nejsilnější zbraní je upřímnost
připravovat - rád řešíš problémy jiných
vidět pít jiného - budeš čelit nepřátelství
rozlít - na zábavu není vhodný čas
teplý - onemocníš
studený - vše půjde lehce

Nápověda

sám napovídat - někdy je třeba ustoupit
slyšet ji - obklopuješ se hlupáky abys sám ve všem vynikal

Náprsní taška

mít ji - jsi bohatší než tušíš
vidět ji - velká záhada se náhle objasní
ztratit ji - čekej nepříjemnosti v zaměstnání

Náprstek

mít na svém prstu - z malé neshody bude velký problém
koupit - své povinnosti plň svědomitěji
vidět na cizím prstu - nemysli tolik na svůj prospěch
ztratit - dlouho budeš hledat pravou lásku
rozšlápnout - nevážíš si pomoci přátel

Náramek

darovat - konečně si uvědom co je pro tebe důležité
dostat - nečekaná radost
koupit - budeš se udobřovat
nosit - někoho tajně miluješ
přetrhnout - je v tobě hodně zlosti
ztratit - jedinou větou všechno zkazíš

Narcis

darovat - budeš se muset vyjádřit konkrétně
dostat - čeká tě štěstí v lásce
koupit - projev víc úcty tomu, kdo si ji zaslouží
utrhnout - peníze pro tebe nejsou důležité
zalít - jsi známý svojí pečlivostí

Narkóza

dostat ji - nedej na neupřímné rady
probudit se z ní - poslouchej pouze svůj cit a nedej se odradit

Narodit

Naroditi se – pro muže znamená ztrátu ženy, chudým dobře, živnostníkům špatně

Národy

různé viděti: obchod

Narození

chlapce - štěstí tě neopustí
děvčete - klidný domov
mrtvého dítěte - smutek přijde brzy

Narozeniny

slavit cizí - snaž se zbavit závisti
slavit vlastní - přijde důvod k radosti
zapomenout na něčí - jsi neskutečný sobec

Nároží

u něho státi: obchod

Nárožní dům

bydlet v něm - někdo ti nabídne výhodný obchod
vidět - budeš volit cestu

Náruč

do ní padnouti: obchod

Nářadí

Nářadí stolařské míti – dobrý prospěch a štěstí
Nářadí domácí viděti – štěstí v manželství

Nářek

mrtvého: obchod

Naříkání

slyšet zdaleka - dárek od milé osoby
slyšet zblízka - trápí tě výčitka svědomí

Násep

stát na něm - nezklam důvěru přátel
vidě vysoký - nové překážky s vypětím sil překonáš
vidě pobořený - každá překážka se dá obejít

Naslouchat

někomu - budeš se potýkat s nenávistí
za dveřmi - někdo tě pronásleduje

Nástraha

padnout do ní - tvé obchody se rozhýbou
sám ji chystat - rad volíš postranní cestičky

Nástroj

hudební - ošklivé zážitky tě čekají
lékařský - dobře vybírej své přátele
optický - brzy poznáš kudy se dát

Nátěr

provádět - snaž se vyhnout velkým zklamáním
bílý - přijde velká ztráta
černý - opustí tě přítel
červený - přijmi právě vyřčené pozvání
modrý - budeš se veselit
zelený - máš naději na zlepšení svých poměrů
žlutý - tvá žárlivost je na místě

Natírat

Natírati něco, černě – nemoc, červeně – radost, bíle – pronásledování

Náušnice

darovat - přemýšlej o svých citech
dostat - říkej nahlas co si myslíš
koupit - svou ješitností si zkomplikuješ život
najít - budeš se těšit ze zisku
nosit - někdo ti svěří své tajemství
vidět na jiném - budeš potřebovat pevnou vůli
rozbít - budeš se muset vyrovnat se zradou
ztratit - hádka s milou osobou

Náves

viděti: obchod

Návrat

Návrat: obchod

Návrh

dát někomu - tvoje svoboda je ohrožena
dostat od někoho - máš kolem sebe falešné přátele
slyšet o nějakém - je čas realizovat svůj plán

Návštěva

být nevlídně přijat - hádka s přítelem
přijmout cizích lidí - ocitneš se v nesnázích
přijmout přátelskou - čekají tě radostné dny
přijmout lékaře - někdo ti pomůže v nesnázích
vykonat ji sám - budeš neprávem trpět

Nebe

jasné - čeká tě dlouhý život
zamračené - přijdou nové starosti
s červánky - velké zdražování
s hvězdami - všechno dokážeš

Nebožtík

být jím - dlouhý život
mít ho doma - pozvání na svatbu
nabalzamovaný - nepříjemné překvapení
spouštět ho do hrobu - výhodný sňatek ti zajistí bezstarostný život

Necky

plné - je čas začít se spořením
prázdné - jen málo rozmnožíš svůj majetek
děravé - budeš se dívat jak ti odtéká štěstí

Nečas

být v něm - musíš projít utrpením abys byl šťasten
vidět za oknem - všechno se změní k lepšímu

Nečistoty

brodit se jimi - hlavní cena v loterii
odklízet je - vyhledáváš špatnou společnost
upadnout do nich - samé štěstí na tebe čeká

Nedostatek

mít sám - zase bude lépe
vidět něčí - važ si svého majetku
pomoci v něm někomu - nedávej tolik najevo své city

Neduživost

Neduživým býti – od nemoci pokoj
Neduživé viděti – nemoc a starost

Negližé

oblékat - máš před sebou svízelnou cestu
svlékat - přijdou velké potíže

Nehoda

sám ji mít s následky - těžká nemoc
sám ji mít bez následků - vše se obrátí k dobrému
vidět něčí - hádky s partnerem

Nehty

dlouhé mít - někdo ti pomůže z nouze
krátké mít - smutek tě zcela ochromí
stříhat je - své síly zbytečně ztrácíš v nesmyslných dohadech
zatrhnout si - velký smutek

Němec (Němci)

viděti je: obchod

Nemoc

sám být nemocný - zmobilizuj své síly a nedej se
ošetřovat někoho nemocného - život ve štěstí a radostech
vidět někoho nemocného - chraň své zdraví
vidět nemocného svého rodiče - velký zármutek
vidět nemocné dítě - hádky v rodině
přijít za nemocným na návštěvu do nemocnice - tvá prosba bude splněna
vidět nemocného jak se uzdravuje - dobře se ti bude dařit

Nemoc (Nemocný, Nemocen)

Nemoc (Nemocný, Nemocen): obchod

Nemoc / Nemocnice

Nemoc hlavy aneb krku – oteklinu dostati
Nemocnice – dobré živobytí
Nemocné navštíviti – dobrý skutek, těšiti – vyslyšení prosby, ošetřovati – štěstí a radost
Nemocným býti – zármutek, dojetí

Nemohoucnost

vidět někoho: obchod

Němost

Němé viděti – čest, důstojnost
Němým býti – ponížení

Nemovitost

darovat - nešťastné manželství
dostat - přírůstek do rodiny
koupit - pozor na nerozumné investice
prodat - využij nabídku na lepší zaměstnání
zdědit - pohodové manželství

Němý

být sám - moc si věříš
vidět ho - postup v zaměstnání

Nenasyta

být jím - máš podlomené zdraví
sedět s ním u jednoho stolu - budou tě lákat k hazardní hře
slyšet o něm vyprávět - těší tě neštěstí jiných

Nenávist

být její obětí - v životě něco dokážeš
sám ji cítit - tvé cíle jsou nízké

Nepohyblivost

sám jí být postižen - nikdy se neumíš rozhodnout
vidět tak někoho - neumíš se radovat ze života

Nepořádek

dělat - málo si vážíš svého domova
uklízet - nepřeháněj to s pečlivostí
vidět - připrav se na špatné zacházení

Nepřítel

mít jich mnoho - za všechno se musí platit
mluvit s ním - znemožníš protivníka
líbat ho - budeš se muset smířit s osudem
přemoci ho - po neštěstí přijdou šťastné dny
vidět ho - dej na sebe dobrý pozor

Neptun

viděti ho: obchod

Nerost

najít - tvé mysli se uleví
leštit - přemýšlej o své budoucnosti
vidět jich mnoho - snadno se dáš ovlivnit

Nesmysl

sám říkat - používej dál svůj rozum stejným způsobem
vyslechnout - nehleď na to, co si o tobě lidé myslí

Nespravedlnost

cítit na sobě páchanou - zbavíš se všech chmur
sám ji páchat - ublížil jsi neprávem milé osobě
vidět - máš hroší kůži
řešit - každému rád nezištně pomůžeš

Nestoudnost

sám tak vystupovat - ve snaze mít všechno pod kontrolou často všechno zkomplikuješ
trpět jí - tvá čest je ohrožena

Nestvůra

být jí - víš že nejednáš čestně
bojovat s ní - v každém je ukryto dobro i zlo
vidět ji - hrozí ti nebezpečí
zabít ji - všechny nesnáze překonáš

Neštěstí

cizí - neraduj se před večerem
překonat - co tě nezabije, to tě posílí
vlastní - nepovede se ti dobře
zabránit mu - zapoj svůj rozum

Neštovice

mít sám - nečekané zbohatnutí
vidět na někom - přijde velká suma peněz

Netopýr

chytat ho - hádka s partnerem
vidět ho letět - nemáš nikde stání

Nevěra

odhalit ji u partnera - šťastné manželství
sám ji páchat - buď spokojený s tím co máš
slyšet o něčí - nikdy nepřiznáš svou žárlivost

Nevěsta

ležící - smrt v blízkém okolí
tančit s ní - brzký sňatek
vést ji k oltáři - tvé přání bude splněno
vidět mrtvou - šťastné manželství na celý život
vidět usměvavou - konečně budeš mít klid

Nevěstinec

viděti: obchod

Nevěstka

být jí - jsi věčně nespokojený se svým životem
mluvit s ní - přiznej, když něčemu nerozumíš
vidět ji - někdo blízký ti chce uškodit

Neviditelnost

Máte ve snu pocit, že jste neviditelní?: obchod

Nevinnost

Nevinnost ztratiti – hanba

Nevolnost

sám cítit - běžné denní starosti brzdí tvůj rozlet
být s někým, kdo se tak cítí - nechceš se nikomu podřídit

Ničema

být jím - nezdržuj se nepodstatnými věcmi
vidět ho - budeš potřebovat odvahu

Nit

namotávat - buď víc trpělivý
odmotávat - zvaž, komu svěříš své tajemství
navlékat - někdo se neobejde bez tvé pomoci
dělat na ní uzlík - odděl sny od reality a té se věnuj
vidět mnoho špulek s nití - netrpělivostí si vždy všechno pokazíš

Noc

bouřlivá - tvůj majetek je ohrožen
klidná - budeš si hledat nový domov
jasná - čeká tě dlouhý život
horká - nemanželské dítě
tmavá - hádka v rodině

Nocleh

hledat - láká tě cestování
poskytnout - poznáš novou lásku
nocovat pod širým nebem - velké starosti se ti v životě vyhnou
přijmout špinavý - problémy se sousedy
v noclehárně - i romantické sny se mohou splnit
v nočním čepci v cizím prostředí spát - nenech se zmást
v noční košili spát v cizím prostředí - luč se se svojí svobodou

Noclehárna

v ní bydleti: obchod

Nočník

vidět - nemoc v rodině
rozbít - budeš mít nepřítele

Noha (Nohy)

Noha (Nohy): obchod

Noha / Nohy

Nohy, máš-li jich mnoho – pro obchodníky štěstí, pro jiné nemoc nohou
jsou-li oteklé – budeš šťastný a bohatý celý život
zlomíš-li si nohu – ztráta, odklad cesty, jsou-li nohy ze dřeva – neštěstí
jsi-li do nohy kousnut – žárlivost
nohy useknouti – hanba a posměch
nohy míti lehké – přátelství, zdar v obchodě
bolavé – přátelé tě zrazují
silné – štěstí a zdraví
nečisté – zlá nemoc
umývati – čistotná domácnost
nohy čtyři míti – pronásledování ti hrozí
někomu nohy líbati – budeš pokořen
když ti někdo nohu uřízne – ztráta dobrého přítele
nohy viděti někomu uříznout – bída a nouze

Noha vlastní

amputovaná - ztráta přítele
dřevěná - někdo tě podvede
opuchlá - škoda na majetku
poraněná - přijde neštěstí
silná - řiď se svým rozumem a nedej na rady okolí
tenká - zradí tě blízká osoba
zlomená - nečekej postup v zaměstnání
omývat ji - konečně si vyříkáš všechno, co tě trápí

Nohy jiných

líbat je - budeš muset projevit lítost, aby ti bylo odpuštěno
bolavé - neudržíš korunu
bosé - dej pozor a nečekané úklady
křivé - tímto způ obem života si vážnost nezískáš
špinavé - pocítíš nepřátelství
zlámané - nedůstůjné činy budeš muset vykonat
mnoho jich vidět najednou - najdeš ztracenou věc

Norek

vidět ho - někdo chce nastoupit na tvé místo
zabít ho - tvá přání se splní
vidět norkový kožich - budeš mít žárlivého milence

Nos

malý - tvá čest bU~e pošpiněna
dlouhý - čeká tě v ídná budoucnost
červený - působíš špatným dojmem
odřený - trvalý úspěch u opačného pohlaví
baňatý - změň svoji životosprávu
krvácet z něj - tvá situace se postupně zlepší
mít dva najednou - všechny problémy vyřešíš svým rozumem
být voděn za nos - vleklý soudní spor
ztratit ho - hádka s partnerem

Nosič zavazadel

být jím - na pravé o přítele se můžeš plně spolehnout
volat ho - potřebuj~š naléhavě pomoc
vidět ho - odhoď k~nečně zábrany

Nosítka

sám v nich být - považuj si vzácného pozvání
nést v nich někoho -neraduj se předčasně

Nosorožec

být jím napaden - marně čekáš na uznání
lovit ho - chceš v životě mnoho dokázat
vidět ho - nedbej na mínění okolí
zabít ho - na cestě k cíli budeš muset překonat mnoho překážek

Notář

být jím - neumíš vyjít s penězi
jednat s ním - urovnej své záležitosti
vidět ho - nečekané dědictví

Noty

psát - nepotlačuj své umělecké sklony
vidět napsané - tvé naděje se splní
zpívat podle nich -příjemný zážitek

Nouze
dostat se z ní - víc si všímej svého partnera
mít ji - úspěšné podnikání
upadnout do ní - problémy v zaměstnání
pomoci někomu v nouzi - dojdeš cti

Novinka

Novinku slyšeti – stane se opak tvého snu

Novinky

dozvědět se je - dopis z daleké ciziny tě potěší
sdělit je někomu - chceš být stále středem pozornosti

Noviny

číst - postup v zaměstnání
koupit - jsi velmi zaneprázdněný sám sebou
ztratit - málo si pamatuješ

Novorozenec

pochovat ho - štěstí v partnerském vztahu
plačící - pozvání na křtiny
spící - všechno se ti podaří

Nudle

jíst - máš ujeté choutky
vařit - budeš čelit zlým pomluvám
krájet - svým chováním každého odradíš

Nula (0)

Nulu ( číslo ) viděti – vážnost a jmění

Nůše

Nůše: obchod

Nůž

darovat - protivník ti nabídne smír
dostat - nevyvolávej bezdůvodně hádky
brousit - přemýšlej o svých chybách
koupit - snadno rozmnožíš svůj majetek
najít - pamatuj, že jednou vyřčená slova nejde vzít zpět
otvírací - lépe se chovej
ostrý - buď opatrný na slova
tupý - nebezpečí se ti vyhne
rezavý - poděl se o své starosti
říznout se nožem - nejsi manuálně zručný
krájet něco nožem - brzy přijdeš na výhody svého postavení
vyřezávat něco nožem - nestálost v citech

Nůž / Nůžky

Nůž viděti – pozvání do společnosti, odložiti – výstraha, brousiti – čekají tě rozepře, míti – pronásledování, též chudoba, s ním řezati – nestálost v zaměstnání, s ním se pořezati – posměch
Nůžky – užitek, dobrý obchod, často též pomluva

Nůžky

stříbrné - milé shledání se starým přítelem
zlaté - čeká tě radost
stříhat něco - obdržíš mnoho peněz
vidět je brousit - hádka s přítelem
upustit na zem - pro tvou mrzutost se ti přátelé vyhýbají