Snář online

Abecední seznam:
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Vyhledat výklad snu:


Abecední seznam všech(332) slov začínajících na písmeno "k":

Kabala

čísti ji: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret

být v něm na představení - čekají tě nepříjemné hádky
sám v něm vystupovat - netlač se vždy na první místo
vlastnit ho - proděláš špatnými investicemi
kupovat ho - udělej velký nákup
prodávat ho - děláš nadbytečné nákupy

Kabát

světlý - nemáš nikde zastání
tmavý - dosáhneš vysokého postavení v zaměstnání
honosný - budeš žít v bohatství
těsný - budeš se bránit pomluvám
volný - někdo zneužije tvoji dobrotu
darovaný - štěstí v lásce
kupovat - čeká tě život v bídě
roztrhaný - ztráta majetku
ušpiněný - nevěř všemu co ti říkají
oblékat jej - jsi velký požitkář
svlékat jej - z chudoby nevyjdeš bez cizí pomoci
dát jej vyčistit - s pomocí partnera zvládneš všechno

Kabel

kupovat - dočkáš se vytouženého dopisu
pokládat - stojíš pevně nohama na zemi
vidět - nenech uletět své myšlenky

Kabela

pošťácká, když máš aneb jednu najdeš: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabela / Kabelka

Kabela pošťácká, když máš aneb jednu najdeš – něco se ti vysvětlí

Kabelka

utržená nebo z ruky vytržená: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabinet

být v něm - lákají tě nebezpečná dobrodružství
uklízet v něm - pouštíš se pouze do vyzkoušených akcí

Kabriolet

mít svůj - utrácíš nad své poměry
nastupovat do něj - smůla tě bude provázet
vystupovat z něj - čekají tě radostné dny
řídit ho sám - nenech se srazit na kolena
vézt se v něm - neumíš skrýt obavy

Káča (hračka)

točiti jí: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kačer

na vodě ho stříleti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Káď

Vidět prázdnou - ze starostí nevyjdeš
Vidět plnou čisté vody - ve zdraví si budeš užívat blahobytu
Vidět plnou špinavé vody - čekej nuzná léta

Kadeře

darovat - nesprávným rozhodnutím zničíš své štěstí
darované ztratit - hádka s nepřítelem
dostat - všichni ti upřímně přejí tvůj úspěch
nosit - tvůj partner ti nikdy nebude nevěrný
ustřihnout - neobvyklý zážitek

Kadeřník

být jím - žádné tajemství si nenecháš pro sebe
nechat si od něj upravit vlasy - nesuď lidi jen podle vzhledu
vidět ho při práci - jsi příliš zahleděný sám do sebe

Kadidelnice

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kadidlo

cítit jeho vůni - tvé naděje mají šanci na vyplnění

Kafr

Kafr: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kachna

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kachny

vidět divoké letět - hádky mezi sousedy
vidět domácí na dvoře - budeš středem pomluv
vidět je na vodě - pomluvy tvého soukromí brzo skončí
chytat je - sám zavdáš příčinu k pomluvám
střílet je - rád pomlouváš druhé

Kajuta

být v ní - každý tě snadno zmanipuluje
uklízet v ní - tvá poctivost je všeobecně známá

Kaktus

darovat - pečuj víc o svůj majetek
dostat - lákají tě jistá dobrodružství
kupovat - zbytečně se trápíš
sázet - nedáš si rozmluvit své temné úvahy
vidět kvetoucí - na všem špatném je vždy i kousek dobrého
zalévat - nepřeháněj to s hlídáním svého zdraví

Kalafuna

Kalafuna: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kalamář

Kalamář převrhnouti – potká tě velké neštěstí
Kalamář – nevěrně zrazen býti, míti – nějaké nebezpečí přemoci

Kalendář

Kalendář viděti aneb míti – zachovalejší život vésti

Kalhoty

koupit - neumíš mlčet
dostat - působíš velmi roztržitě
oblékat - připadáš si neprávem přehlížený
svlékat - tvé zdraví je ohroženo
nosit bílé - dál buď spravedlivý
nosit černé - máš smutek na duši
nosit roztrhané - sám dáš příčinu k zahanbení celé rodiny
zašívat je - snížení platu
prát je - škodíš sám sobě
žehlit je - svou pečlivostí každou chybu objevíš včas

Kalich

vidět plný vína - hezká budoucnost
vidět zlatý a naleštěný - nemocným návrat ztraceného zdraví

Kalina

Kalina: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kaluž

Kaluž viděti – nechuť míti, do ní padnouti – do zlých pomluv přijíti, přes ni přeskočiti – velkému neštěstí ujíti

Kaluž (Kaluže)

Kaluž (Kaluže): hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kamarád

jíst nebo pít s ním - hrneš se do problémů
potkat ho - neobvyklý zážitek
vidět mrtvého - překvapivá novina
vidět živého - nečekané výdaje

Kamej

Kamej: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kamélie

mít její květ na šatech - budeš kralovat společnosti
vidět je kvést - dojímavý umělecký zážitek
zalévat v květináči - trpělivost ti pomůže překonat překážky

Kámen

Kámen, přes něj krok udělati – strasti a trápení, viděti – vyzrazení tajných předsevzetí, kamenem házeti – mrzutosti způsobiti, kamenem uhozen býti – do nepřátelství se dostati
Kámen čtyřhranný, na něm seděti – od nějaké starosti osvobozen býti
Kameny lámati – pozemky získati, otesávati – za dobrou práci odměněn býti, ke stavbě vozit viděti – výzva k podnikání, pěkně otesané viděti – mnoho práce si dáti
Kameny čtyřhranné viděti – na těžké překážky naraziti
Kamna viděti pěkná – mírný život vésti, rozpálená viděti – marnotratný býti, na nich se spáliti – sám sobě nedůvěřovati, v nich oheň míti – bohatství
Kamna, na nich se ohřívati – příteli z nesnází pomoci, zbořit – smrt

Kamení

Kamení: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kameník

Kameník: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kameny

mlýnský - nešťastné manželství
náhrobní - budeš někoho oplakávat
být kamenován - budeš terčem nenávisti
dobývat je v kamenolomu - konečně se dočkáš klidu
jít přes ně - neujdeš utrpení
házet jimi - rozpoutáš hádku
opracovávat je - dočkáš se ocenění své práce
rozbíjet je - vhodný čas pro koupi nemovitosti
vidět jich hromadu - nemoc
vozit je na stavbu - začni podnikat
vidět kameníka při práci - výhodné zaměstnání
vidět z kamenů dlažbu - nedej se odradit od svých plánů

Kamera

koupit ji - jsi příliš namyšlený
prodat ji - chybí ti sebevědomí
pracovat s ní - nerad pracuješ rukama

Kamna

bez ohně - nezbyde ti vůbec nic
hřát se u nich - všechny starosti za tebe převezme někdo jiný
postavit je - problémy ve stáří
rozpálená - samé úspěchy tě čekají
spálit se o ně - víc si věř
topit v nich - pohodový domov
vidět je spadnout - škody na majetku
vidět pěkná - bezstarostný život

Kamzík

vidět ho - dej na sebe pozor
ulovit ho - věnuj se víc partnerovi

Kanál

cítit zapáchající - někdo tě podezřívá z nečestných úmyslů
čistit - slibuješ víc než dokážeš splnit
prolézat - máš důvod se ukrývat
opravovat - marně doufáš v povýšení
spadnout do něj - všichni se od tebe odvrátí
vidět s krysami - nedej na falešné našeptávače
vidět otevřený - tvůj plán vyjde

Kanape

Kanape: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kanár

vidět jej - dobrá zpráva
slyšet jej zpívat - někdo tě chce obalamutit

Kanárek

Kanárka vidět aneb slyšet zpívat – jalové lichocení

Kancelář

pracovat v ní - nebezpečí tě zázrakem minulo
uklízet ji - zameť si před svým prahem

Kancionál

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kandidát

být jím - tvůj strach má dobrý důvod
vidět ho - tvé tušení je správné

Kanec

chytat ho - příznivý osud
vidět utíkajícího - nebezpečí jsi šťastně zažehnal
zastřelit ho - z nebezpečné hry vyvázneš

Kanón

Kanón: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kanovník

vidět ho - klidné stáří

Kápě

stažená přes hlavu: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kapela

sám v ní hrát - toužíš po věrné lásce
slyšet ji hrát - tvá láska je opětována

Kapelník

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kapesní hodinky

najít - málo dbáš na přesnost
natahovat - nedochvilnost se nevyplácí
nejdoucí - najdeš ztracené štěstí
ztratit - nejsi pánem svého času

Kapesní nůž

darovat - nebraň se radosti
dostat - připadáš si méněcenný
koupit - nemůžeš se smířit s úspěchem přítele
najít - chraň svou čest
mít v kapse - lepší vrabec v hrsti než holub na střeše
ztratit - nevážíš si poctivě vydělaných peněz

Kapesník

hedvábný - jsi zamilovaný
špinavý - hádka v rodině

Kapitál

Kapitál v penězích – chudoba

Kapitán

být jím - nestačíš na zvýšené nároky
mluvit s ním - děláš si marné naděje
vidět ho - nepleť se do sporů jiných

Kapka

krve: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kapky

užívat zdravotní - nemoci neujdeš
vidět kapat vodu - budeš plakat

Kaplan

Kaplan – statek

Kaple

vidět otevřenou - bezstarostná láska
vidět zavřenou - starosti v lásce

Kapoun

vykrmený - budeš se muset uskromnit
zkažený - zažívací potíže

Kapr

jíst ho - nezaháněj své štěstí
chytit ho - jsi příliš lehkomyslný
koupit ho - pečuj o zdraví členů rodiny
kuchat ho - ničeho se neštítíš
péct ho - klameš své přátele

Kapradí

trhat - zabýváš se zlými myšlenkami
vidět zelené - rodina tě ctí
vidět uschlé - nemáš autoritu

Kapsa

obrácená: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kapucín

být jím - nečekej pokoru přemožených nepřátel
vidět jej :- tví přátelé ti chystají příkoří

Kapusta

jíst ji - trnitá cesta k úspěchu
kupovat ji - máš neskromné požadavky
vařit ji - máš výčitky svědomí
sázet ji - čeká tě jednotvárný život
vidět ji - dostaneš se do pomluv

Kára

z ní vystupovati: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Karabáč

Karabáč: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Karafiát

darovat - nové přátelství
dostat - je konec smutku
koupit - radostné zážitky
trhat - měj úctu ke stáří
sázet - vyhýbáš se poctivé práci
zalévat - marné snahy

Karas

Karas: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kárati

sám kárán býti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Karavana

vidět ji na poušti - všechny problémy vyřešíš

Karbanátek

Karbanátek: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kardinál

být jím - převedení na lépe placenou práci
mluvit s ním - máš poctivé úmysly
vidět ho - netroufáš si vy jevit své city

Karfiól

Karfiól: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kartáč

na boty - nedej se zviklat a dojdeš k cíli
na oděv - dočkáš se hrubého zacházení
na ruce - nepříjemné období právě začíná
na vlasy - čekej hosty

Karty

dělat karetní triky - dopřej radost i jiným
nechat si vykládat z karet - neobvyklá zpráva
sám hrát - štěstí se tě bude držet
vidět hrát jiné - pozor na falešné nabídky

Kasa

vybrat ji: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kasárna

vidět otevřená - všechno dokážeš dovést do úspěšného konce
vidět uzavřená - nezdar tě bude provázet

Kaše

vařiti ji: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kašel

sám mít - nevěř lichotkám
slyšet kašlat jiného - sám sebe ničíš svými představami

Kašna

z ní vodu nabírati: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kaštan

Kaštan ( strom ) – spěch
Kaštany viděti aneb jísti – trampoty, po nich následuje bohatství

Kaštanář

Kaštan: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kaštany

jíst jedlé - je dobrý čas k nákupům
vidět na stromě - neodkládej své rozhodnutí
vidět na zemi - velká radost

Kat

vidět ho - bídné časy
mluvit s ním- budeš velmi bohatý

Katedra

jím býti oběšen: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Káva

bílá - malátnost nepřemůžeš
černá - pevné zdraví
espreso - nutně vyhledej povzbuzení
kupovat - opět tě někdo pomlouvá
mlít ji - nový přítel ti přidělá starosti
pít ji - veselá společnost
pražit ji - přijde návštěva
rozbít šálek s kávou - hádka v rodině
vařit ji - klidná domácnost

Kavalír

být jím - hlídej svou čest
mluvit s ním - neužívej hrubé výrazy
vidět ho - toužíš po štěstí

Kavárna

být v ní hostem - rád utrácíš těžce vydělané peníze
vlastní mít - jsi líný

Kaviár

v ní býti aneb viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kavka

černá - nepříjemné dohady
bílá - pro nemocné prudké zhoršení choroby
slyšet ji krákat - připravíš se o dobrou pověst
vidět ji letět - počítej s nepřízní osudu

Kaz

vidět ji: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kázání

Kázání slyšeti – bohabojnost
Kázati sám – k bohabojnosti býti veden
Kazatele viděti – brzká nemoc, při pohřbu – dědictví
Kazatelnu viděti aneb na ni vystoupiti – veřejně poctěn býti
Káznice, v ní býti – vysvobození z blízkého nebezpečí

Kazatel

sám: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kazatelna

sám z ní kázat jiným - pečlivě si vyber svůj vzor
vidět na ní kněze kázat - ani ty nejsi dokonalý
vidět ji plnou lidí - nedej si radit od každého

Káznice

být v ní - někdo ti pomůže z neštěstí
vidět ji - neumíš se rozhodnout jak dál

Kbelík

v ní býti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kdoule

vidět ji kvést - všechnu sílu jsi ztratil svým trápením
vidět ji obsypanou plody - potřebuješ odpočinek

Kejklíř

trhati: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kelímek

pít z něj - máš v sobě skrytou netušenou sílu
vidět ho - každý zná tvé chvástání

Keř

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klacek

Klacek – námaha, obtížnost

Kladivo

pracovat s ním - jen sám si můžeš pomoci
vidět položené - někdo tě má ve své moci

Klapačka

kladivem někomu vyhrožovati: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klarinet

hrát na něj - pozor na nudu
slyšet ho - příliš se staráš o jiné

Klas (Klasy)

slyšeti ji: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klasy

drobit v prstech - plýtváš svými penězi
sbírat je na poli - výhodný obchod
šlapat po nich - někdo překazí tvé plány
vidět zelené - tvé přání se splní
vidět polehlé na poli - někdo ti chystá nástrahy

Klášter

vidět - radostné stáří
vstoupit do něj - věrná láska na celý život
potkat v něm kněze - tvé plány zůstanou jen v tvé hlavě

Klavír

hrát na něj - nepříjemné zprávy
slyšet hrát někoho jiného - někdo chce překazit tvé počínání
vidět ho - mnoho povyku pro nic

Klec

s dravou zvěří - tvému nepříteli došly síly
se ptákem sedícím na vajíčkách - shodný názor s přítelem
s poletujícími ptáky - rychle vrať půjčené peníze
vidět prázdnou - je konec starostí

Klečet

Klec: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klečeti

v koutku: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klekání

Klečeti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kleknout / Klečeti

Klečeti – čest vzdávati
Klekání slyšet zvoniti – pokoj a klid
Kleknouti – pod pantofel se dostaneš

Klempíř

slyšet zvoniti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klenba

padající - někdo maří tvé úsilí
poničená - nicotné hádky s partnerem
stát pod ní - chytře přijdeš k majetku
vysoká - postup v zaměstnání

Klení

viděti ho: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klenot

darovat - plánuješ podvod
dostat - někdo chce podvést tebe
koupit - přijde neštěstí
nosit na sobě - svou čest si uchováš
vidět na někom jiném - doplácíš na svou ješitnost

Klenotník

být jím - stůj pevně nohama na zemi
vidět ho při práci - trocha romantiky nikomu neuškodí

Klenoty

Klenoty – chudoba

Klenutí

Klenoty: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klepati

viděti: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klepy

slyšet o nich - nedobrá zpráva
sám je šířit - dobrá zpráva
vymýšlet je - stěhování se nevyhneš

Kleště

být jimi štípnut - nejlepší přítel tě chce podvést
pracovat s nimi - v nouzi nebudeš sám a bez pomoci
vidět je - sám škodíš svému štěstí
vzít je do rukou - někdo tě chce vyprovokovat k hádce

Klíč

najít - vyhneš se problémům
hledat - jsi nepořádný na své věci
kovat - je konec klidným dnům
ztratit - vyčerpávající spory v rodině
vkládat do klíčové dírky - budeš v podezření
zvedat ze země - zisk v obchodě

Kličky

dá-li ti žena: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klih

Klih, s ním se zamazati – nečistota

Klika

točit jí - špatná zpráva
zrezivělá - jsi příliš skromný
nablýskaná - chceš působit suverénním dojmem

Klín

Klín aneb lůno, na něm seděti – oblíben býti
Klín – těžká práce

Klín (dřevěný)

Klín: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klinika

být na ní hospitalizován - šokující zpráva
pracovat na ní - hledáš problémy kde nejsou
mít vlastní - nemůžeš mít pokaždé pravdu

Klisna

Klín (dřevěný): hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klížiti

černá: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klobása (Klobásy)

něco dohromady: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Klobouk

nový - vše se v dobré obrátí
starý - budeš mít nedostatek
nasadit si ho - čeká tě cesta
čistit ho - někdo ti uškodí
větrem odnesený - ze ztráty se nevzpamatuješ
smeknutím někoho zdravit - konečně někdo poukáže na tvé hrubé způsoby
sebrat ze země - pozvání k návštěvě
vidět svůj na jiné hlavě - víc skromnosti
vidět plout po vodě - doplatíš na svou vášeň
vidět letět vzduchem - jsiroztěkaný
černý - snaž se a uspěješ
bílý - smutek na duši

Klouzačka

Klouzačka, na ní jezditi – pomíjející radost

Klozet

sedět na něm - máš kolem sebe pomlouvače
znečištěný - snadno přijdeš k penězům

Klubko

rozmotávat - svou pravdomluvností si přiděláváš nepřátele
smotávat - nikdy se nevyjádříš přímo
vidět - mnoho práce a malý zisk

Klystýr

dávat - nové starosti
dostat - starosti se rychle vyřeší

Kmínka

Klystýr: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kmotr

být jím - další povinnosti na tvou hlavu padnou
vidět ho - budeš obdarován

Knedlík

jíst - nedělej ústupky
vařit - nepřekonatelné překážky

Knedlík (Knedlíky)

býti požádán za kmotra: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kněz

mluvit s ním - dočkáš se cti
vidět jej při bohoslužbě - nečekané starosti

Kniha

číst v ní - budeš uznáván pro svou moudrost
darovat ji - špatná zpráva
dostat ji - dobrá zpráva
koupit ji - připrav se na překvapení
učit se z ní - dojdeš uznání
vidět ji v plamenech - ztráta přítele
vidět ji vázat - stálé příjmy
vidět knihy v knihovně - nedostává se ti rady
mít jich mnoho - nejsi příliš pilný

Knihař

Kniha: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knihkupec

Knihař: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knihovna

Knihkupec: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knihtiskárna

Knihovna: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knihtiskař

Knihtiskárna: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knír

holit - záleží ti na tom, co si m)ýslí lidé kolem tebe
nechat si narůst - ne všeho lze ďosáhnout násilím
vidět na jiném - poslouchej svůjj rozum
zastřihávat - stůj pevně za svýnni slovy

Kníže

Knír: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Knoflík

najít - i malé štěstí je štěstí
utrhnout - pro malé cíle zapomeneš na ten velký
vidět - pohybuješ se v pochybné společnosti

Knot

Knoflík: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Koberec

kupovat - teorii je třeba ověřit praxí
pokládat - bez práce nejsou koláče
vidět - svou hloupost neutajíš

Kobliha

jís ji - škodíš si svou povrchnos tí
kupovat ji - zanedbáváš své přátele
péct ji - je dobře, že nemyslíš jen na sebe

Kobyla

Kobylu hezkou, sličnou – dobrou manželku dostati, škaredou – rozpustilou manželku dostati

Kobylky

vidět zelené - daleká cesta
slyšet je cvrkat - zajímej se víc o dění kolem sebe
vidět jich hejna - zlé časy a velké zdražování

Kocábka

Kocábku plavat viděti – tiché živobytí, v ní plavati – nejistá věrnost, potopit viděti – úplná ztráta lásky

Kocour

bílý - vášnivá láska
černý - nepodloženě žárlíš
strakatý - věrná láska

Kočár

jet v něm - splnění tajného přán í
vystupovat z něj - ztráta na majetku

Kočárek

Kočár: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kočičí kůže

dostat ji - najdeš dávno ztracen u milou věc
shinět ji - tvé ztráty se vvrovnajš

Kočka

bílá - nedej se ošálit lichotkami
černá - nespokojenost se zaměstnáním
být jí kousnut - někdo ti úmyslně škodí
hrát si s ní - příliš plýtváš svou důvěrou
jíst ji - rozvod
krmit ji - dočkáš se jen nevděku
slyšet ji mňoukat - problémy a nepříjemnosti
uhodit ji - zneškodníš nepřítele
vidět ji - pozor na faleš
vidět jich mnoho - tví přátelé nejsou upřímní
zabít ji - zabráníš krádeži

Kočka (Kočky)

dětský: hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kohout

chytat ho - ostrá hádka
slyšet kokrhat - jsi přitažlivý pro druhé pohlaví
vidět bojovat - válka a bída
vidět snášet vejce - nenadálé dědictví

Kojná

být jí - za své úsilí nečekej díky
vidět ji - těhotenství nebo křtiny

Kokarda

nosit ji - vyzdvihuj jen vlastní zásluhy
vidět ji - přisvojuješ si výsledky dosažené jinými

Koktat

Koktati – pevné předsevzetí udělati

Kola

Kola – nemoc, když jsou rozlámaná – velké zdržení, dělat viděti – jiným nápomocen býti
Kolo – změna
Kolo štěstěny viděti – neštěstí
Kolovrátek viděti – nestálost, na něj hráti – veselá mysl

Kolébka

ležet v ní - buď opatrnější ve volbě slov
vidět ji - naprav svou chybu

Kolek

kupovat - i tvá lež má krátké nohy
lepit - přijde trest za tvá zlá slova o někom blízkém
vidět - děláš zbytečné dluhy

Kolena

bolavá - vybuduj lepší základy pro svou budoucnost
oteklá - máš velké problémy
klouzat se na nich - někdo usiluje o nadvládu nad tvou osobou
zdravá - problémy vyřešíš s přehledem

Kolo

vidět bez pohybu - život tě odvane daleko od místa narození
vidět točit se - snadná cesta k cíli
vidět vyrábět - neodmítej žádost o pomoc
vidět zlomené - nečekaná nehoda

Kolos

být jím - pýcha tě dovede ke zkáze
povalit ho - tvé štěstí bude stále při tobě
vidět - jsi vážně ohrožen

Kolovrat

pracovat na něm - vlastním úsilím si chystáš šťastný život
utírat na něm prach - moc věříš snům

Komár

mít ho na sobě přisátého - hrozíš se nemoci
slyšet ho pískat - máš falešné představy
vidět ho na stěně - hrozí ti přepadení
zabít ho - zvyšuj svou sebedůvěru

Komedie

hrát v ní - tvé podnikání půjde hladce
sledovat ji - sám nevíš co chceš

Kometa

Vidět ji na obloze - z těžkého roku se budeš ještě dlouho vzpamatovávat
Vidět ji padat - budeš milován

Komín

vidět u továrny - najdeš dobré zaměstnání
vidět kouřící - smutek tě brzdí
vidět z něj šlehat plameny - výnosné zaměstnání
vidět u domku - ztráta zaměstnání

Komín / Kominík

Komín viděti – vyražení
Komíny, z nich kouřiti se viděti – zámožnost
Kominíka viděti – falešně obžalován býti
Kominík – zábava

Kominík

být jím - štěstí v životě
vidět ho na komíně - jsi věčný optimista

Komnata

Komnata, je-li v ní svobodná osoba – svatba, pro ženaté a vdané – mrzutost

Komora

na harampádí - brzo zbohatneš
na šatstvo - odhalíš tajemství

Komorná

být jí - co na srdci to na jazyku
vidět ji - nejsi upřímný ani k sobě

Komorník

být jím - mysli na stáří a zaopatři se
vidět ho - žiješ svou prací

Kompas

darovat - plánuj exotickou dovolenou
dostat - někdo by s tebou rád byl
koupit - nemáš nikde stání
mít vlastní - najdeš si partnera cizince
půjčit si ho - všechny půjčky se ti vrátí
půjčit ho někomu - problémy se splacením dluhu
ztratit - nemáš jisté místo

Koňak

dostat - neber úplatky
koupit - špatné investice
nalévat - chceš dosáhnout maximálního uspokojení
pít - nepřeháněj radovánky

Koncert

sám vystupovat - umíš si užívat
zúčastnit se jako divák - raduj se i z maličkostí

Koně

černí - neštěstí tě nevykolejí
bílí - výhra v loterii
hubení - nečekané komplikace
jezdit na koni - dočkáš se uznání
krotit je - rychle přijdeš ke štěstí
mít vlastní - život v dostatku
mrtví - velké starosti o živobytí
osedlaní - seznámení s vlivnou osobou
pasoucí se - život bez starostí
vidět je vzpínající - úspěch nebude bez boje
vidět je prchat splašené - neštěstí neujdeš
vidět je upadnout - tvoji nepřátelé zabodují
vyskakovat na koně - svou prací získáš úctu

Konev

Konev – dobré poselství, z ní píti – radost
Konev aneb džber plné vína viděti – velké příjmy, plné vody viděti – jistý postup, plné viděti a neupotřebiti – bolestná ztráta smrtí

Kongres

být na nějaký pozván - pocta a vyznamenání
organizovat - nikomu neumíš říct "ne"

Konkurz

vypsat - doplatíš na svou pýchu
zúčastnit se ho - život v bohatství

Konopí

Konopí přísti – domácí přičinlivost

Koňský ocas

vidět - dočkáš se vysokých poct
useknout - zmaříš svůj vstup do lepší společnosti

Kontrakt

uzavřít - nepouštěj se do pochybných akcí
odmítnout - odmítáš dobře míněné rady

Konvalinky

cítit jejich vůni - štěstí máš na dosah
darovat - těší tě radost jiných
dostat - dárce tě tajně miluje
koupit - všechno si za peníze nekoupíš
trhat - tvé sny se stanou skutečností
Vidět svěží - milý dárek .
Vidět zvadlé - nemilý dárek
zalévat - po někom marně toužíš

Konvice

plná - dobrá zpráva
prázdná - špatná zpráva

Konzerva

jíst ji - smutné dny máš před sebou
kupovat ji - neumíš šetřit
otevírat ji - neumíš se ovládat

Kopaná

dívat se na hru jiných - nikdy neošidíš odpočinek
hrát ji - nemůžeš jen pracovat

Kopí

mít v ruce - máš v sobě mnoho nenávisti
ohrožovat jím někoho - cítíš nepřátelství ze strany blízké osoby
sám jím být ohrožován - nepředstírej přátelství tam, kde ho necítíš
vidět - někdo tě velice nenávidí

Kopí / Píka

Kopí aneb píku míti – čeká tě hádka, s ním bodnouti – k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopírka

koupit ji - někdo chce zneužít tvé dobroty
pracovat s ní - své city dělíš mezi víc osob
rozbít ji - nejsi upřímný ani k sobě

Kopretiny

sázet - svou mlčenlivostí odrazuješ své nejbližší
trhat - vyhni se příliš komplikovaným proslovům
vidět kvetoucí na louce - máš čisté srdce
ve váze čerstvé - štěstí v manželství
ve váze povadlé - problémy v manželství
zalévat - toužíš po čisté lásce

Kopřiva

Kopřivy – hanebné přenáhlení

Kopřivy

spadnout do nich - pomluvám se nevyhneš
trhat je - pozor na ukvapené soudy
vidět je - svými slovy někomu neprávem ublížíš

Kopyto

vidět obuvnické - rozmnožení majetku
vidět zvířecí - milá zpráva

Korbel

rozbít - svou neskrývanou vášní budíš pohoršení
vidět plný - plný dům hostů a dobrá zábava
vidět prázdný - někdo ti chce ublížit

Kord

mít v ruce - celý život tě budou provázet náhlé a neplánované změny
zlomený - smrt v rodině
ztratit ho - velké výdaje ti zkomplikují život

Kornout

Kornouty ( mnoho ) viděti – cizoložství se dopustiti

Koroptev

Koroptve viděti – všelijaké choutky míti, stříleti – rád vídán býti, jísti – zapuzení zlých myšlenek

Koroptve

jíst - přijdeš o veškerý majetek
střílet - někdo tě zastihne nepřipraveného
vidět jich letět velké hejno - tvé štěstí je pouze hrané
vidět je na poli - máš nereálné plány

Koruna

nosit zlatou - zavdáš příčinu k žárlivosti
nosit korunu z drahých kamenů - milé překvapení
mít na hlavě korunu z květin - budeš se upřímně radovat
vidět zlatou korunu na něčí hlavě - nebudeš mít chvíli klidu
vidět svou korunovaci - tvá pýcha tě zahubí

Korunování / Koruna

Korunován býti – smutek
Korunování krále aneb holdování – okamžité štěstí
Korunu z květin míti – nekalé radosti, z lidských kostí – smrt aneb těžká nemoc, vzíti – důstojnost a vážnost, stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě – dar obdržíš, ze zlata na hlavě míti – marnivost, myrtovou – na svatbu jíti aneb sám svatbu míti

Koryto

kráčet jím - jdeš pevně za svým cílem
vyschlé - přátelé ti pomohou prohýřit úspory
plné čisté vody - tvé úmysly jsou poctivé
Plné kalné vody a naplavených větví - nesnaž se řešit neřešitelné

Kořalka

Kořalku píti , a když nejsi opilý – někdo tě miluje

Koření

Koření jísti – je ti záviděno

Kořeny

Kořeny v zemi – hádka, svár, kopati – pracovitost, kořeny jísti – kvetoucí zdraví, v lékárně když vidíš – nemoc

Kosa

pracovat s ní - máš mocnou ochranu přes problémy
vidět ji pověšenou - všechno ti půjde hladce
mít ji na rameni - smrt v rodině

Kost

Kosti – mnoho práce dostaneš, ohryzovati – starost o živobytí, od mrtvol když vidíš – trápení, velká nouze, též lež

Kostel

být v něm - tvé utrpení zmírní útěcha
jít kolem něj - svým činem rozbouříš pomluvy
poslouchat v něm zpěv - tvé přání se vyplní
slyšet kostelní zvony - radostná událost
vidět hořící - život v nuzných poměrech
vidět nově postavený - máš příkladné manželství
vidět zničený - válka nebo velké neštěstí
vidět vysokou kostelní věž - směle plánuj svou budoucnost
lézt na ni - dokážeš všechno co si umaneš
mluvit s kostelníkem - časté přírůstky v rodině

Kosti

lámat - přijdeš o přítele
okusovat - starosti se ještě prohloubí
pálit - bude důvod ke smutku
vidět - čeká tě těžká práce

Kostky

hrát v ně - starosti ti nedají vydechnout
vyhrát hru - hádka v rodině

Kostra

vidět ji - neštěstí v blízkém okolí
vyhrabat ji - budeš mít důvod k obavám

Koš

plést ho - projdeš utrpením
prázdný - jednostranná láska
uzavřený - někdo ti svěří tajemství
s květinami - štěstí v lásce

Košile

oblékat ji - problémy se ti vyhnou
svlékat ji - poděkuj příteli za pomoc
prát ji - štěstí v rodině
šít ji - štěstí v lásce
ušpiněná - tvá čest je ohrožena
zašívat ji - je konec starostem o finance

Koště

koupit - budou tě trápit výčitky svědomí
mít nové - máš špatné přátele
mít staré - setkání se starou láskou
postavit do kouta - přijdeš o své postavení
vidět pověšené - nesváry v rodině
létat na něm - moc věříš pověrám
zametat jím - chudé časy očekávej

Kotel

vidět vyhaslý - někdo tě příjemně pohostí
vidět odstavený - svůj čas marníš malichernostmi

Kotva

vidět ji - nepříjemná cesta
vrhat ji do vody - trnitá cesta povede k úspěchu
vytahovat ji z vody - nejsnadnější řešení není pokaždé nejlepší

Koudel

vidět - připrav se na konflikt s hrubou a hloupou osobou
hořící - budeš mít dominantního partnera

Koule

Koule viděti – zlé časy
s nimi hráti – mrzutost
od nich udeřen býti – lékařskou pomoc potřebovati
do domu letět viděti – do nebezpečí přijdeš
koule olověná – dobrá zpráva
železná – neštěstí
když koule nabíjíš – zlé svědomí

Koule sněhová

dělat ji - škoda na majetku
házet ji - neprávem ubližuješ příteli

Koupel

ve vaně - nemocným uzdravení, ostatním konec starostí
v rybníce - najdeš si hezkého a zámožného partnera
v řece - budeš vynikat svou vytrvalostí
v potoce - je čas začít se otužovat
v moři - povyšuješ se nad své okolí
ve studené vodě - zhoršení zdraví
v teplé vodě - vychutnáš si život v přepychu
v kalné vodě - nebezpečí požáru
v šatech - připrav se na dědictví
vidět koupající děti - přírůstek do rodiny

Koupel / Koupati

Koupati se v čisté vodě – štěstí a zdraví, v teplé vodě – nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží, v plné vaně – nemoc, v kalné vodě – neštěstí, koupati se někoho jiného viděti – ztráta
Koupel, připravuješ-li ji – obležení města, vidíš-li a nejdeš do ní – tvé starosti pominou, vlažná – zdraví, štěstí, radost

Kouř

černý - překážky hádkami neodstraníš
mít v domě - zlí lidé tě obtěžují
vidět stoupat rovně vzhůru z komína - domácí štěstí
vidět stoupat z komína obloukem - tvé štěstí je pouhý klam
vidět se rozlévat do stran - dosud neřešitelný problém snadno vyřešíš

Kousat

Kousati – protivenství

Kousnutí

být kousnut hadem - kolem tebe jsou nepřátelé
být kousnut psem - budeš se muset bránit křivdě
být kousnut člověkem - stejný člověk ti neúmyslně ublíží
do ruky nebo nohy - nemoc v rodině
sám někoho kousnout - všichni se obrátí proti tobě

Kouzelník

být jím - chystáš podvod
vidět jej vystupovat - sám budeš podveden
vidět kouzelnickou hůlku - někdo tě chrání

Kovadlina

tlouct na ni - problémy v zaměstnání
vidět ji - prohra v hazardních hrách

Kovadlina / Kovat

Kovadlina – dostaneš stálou práci
Kovat viděti – mnoho práce, slyšeti – něco nepříjemného

Kovárna

být v ní - domácí štěstí
vidět v ní kováře při práci - jednej vždy spravedlivě
sám v ní pracovat - čeká tě mnoho práce

Koza

černá - nic nepůjde lehce
bílá - štěstí v podnikání
dojit ji - nemoc v rodině
mít jich mnoho - budeš bohatý
zabít ji - svou nepořádností připravíš rodinu o majetek

Kozel

být jím trknut - hádka s přítelem
pasoucí se - odhalíš nepřítele
rohatý - někdo s tebou chce účtovat

Kozel / Koza / Kozy

Kozla skákat viděti – rozpustilé kousky uvidíš, od kozla potrkán býti – do hádky se dostaneš
Kozla jen tak viděti – dědictví, když tě chce trkati – bojácnost
Kozu míti – žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí, černou – nesnáze, bílou – štěstí, dobrý zdar v obchodu
Kozy – bohatství

Kožešina

koupit ji - připrav se na nemoc
ležet na ní - budeš spravovat velký majetek
s vysokou srstí - život v přepychu
špinavá a potrhaná - z bídy se bez pomoci nevyhrabeš
vidět při práci kožešníka - všechno bereš s nadhledem

Krabice

plná - někdo tě nemile překvapí
prázdná - uvažuj o doplnění vzdělání
nést ji - sám pohřbíš své štěstí
upustit ji - nevážíš si malých radostí
zakopnout o ni - moc se zabýváš problémy jiných

Krádež

být okraden - úspěšné činy budou provázet tvůj život
odhalit zloděje - všechny ztráty se ti vynahradí
sám provést - neúspěch v podnikání
vidět krást jiné - není dobrý čas k realizaci tvých plánů

Krahujec

vidět ho letět - někdo tě chce okrást
střelit ho - svou chytrostí odradíš zloděje

Krajáč

plný mléka - klidné dny máš před sebou
prázdný - nemilé překvapení je třeba dotáhnout do konce

Krajan

mluvit s ním v cizině - nečekaná návštěva milého přítele

Krajina

pěkná - čekají tě krásné dny
pustá - nejistá budoucnost

Krajky

kupovat - buď na sebe opatrnější
nosit na sobě - jsi marnotratný
párat ji ze šatů - končí veselé časy
sám paličkovat - tvé dobré jméno je ohroženo
vidět - varuj se horkých pokrmů

Král

být jím - ne každá rada je dobře míněná
mluvit s ním - chtělo by to trochu pokory
vidět ho - dočkáš se pocty

Králík

bílý - radost
černý - smutek
jíst ho - úspěch v podnikání
vidět ho - nedej na rady špatných lidí
zabít ho - někdo tě podvodem připraví o majetek

Královna

být jí - málo si věříš
mluvit s ní - máš vysoké cíle
vidět ji - splnění tajného přání je otázkou několika dnů

Krám

Krám, okolo něj jíti – pokušení vzdorovati, do něj vejíti – obchod započíti

Krám (obchod)

jít kolem něj - braň se pokušení
plný zákazníků - pochvala v zaměstnání
vstoupit do něj - hrozí ztráta majetku v nejbližších dnech
zavřený - čekají tě velké problémy

Krápník

Krápník, pod ním stát – do nepříjemností se dostati

Kráva

Krávu dojiti viděti – láska k polnímu hospodářství, pást viděti – dobromyslnost, tučnou viděti – mnoho štěstí míti, hubenou – starosti, počestnost, dojiti – štěstí

Kravata

darovat ji - nové přátelství
dostat ji - nová láska v příštích dnech
vidět ji - dluhy ti mohou způsobit velké problémy
špinavá - odhalíš zradu milované osoby
uvazovat ji - pozor na angínu

Krávy

bílé - dobré znamení
černé - zlé znamení
bez mléka - hádky pro nic
bez rohů - tvou lásku bude provázet utrpení
hubené - chudé časy začínají
tučné - bohatě zúročíš svou práci
na pastvě - pohodlný život
v kravíně - samé štěstí je pro tebe přichystáno
vidět je dojit - všechno se ti podaří

Krb

vidět vymetený - splnění tvých plánů
vidět s ohněm - svou lásku musíš dát víc najevo
vidět vyhaslý - někdo tě tajně miluje

Krčma

být v ní hostem - škodíš si svou vášnivostí
vcházet do ní - dáš se zlákat dobrodružstvím

Krejčí

být jím - jsi puntičkář
Vidět ho šít - tvůj majetek se brzo rozmnoží
nechat si jím brát míry - chceš se vlichotit do něčí přízně
Vidět krejčovskou dílnu - čekají tě výhodné obchody

Kremace

vidět cizích těl - nepřátelé podkopávají tvé obchodní aktivity
vidět vlastní - v podnikání poslouchej výhradně vlastní hlavu

Kresba

Kresby pěkné – mnohého příjemného se dožiješ
Kresliti – vážený býti

Kreslení

sám něco kreslit - užívej si zasloužené úcty okolí
sám někoho kreslit - zamiluješ se
sám sebe kreslit - budeš stále oblíbený
sám kreslit krajinu - ztráta na majetku
vidět kreslit jiné - je čas naplánovat si budoucnost
sebe nechat nakreslit - přírůstek do rodiny

Krev

čerstvá - spokojenost v rodině
sražená - nemoc se ti nevyhne
tekoucí - důvod k radosti se najde
koupat se v ní - nezabráníš velké ztrátě
pít ji - toužíš po lásce
plivat ji - někdo ti chce hodně ublížit
vidět ji ze sebe kapat - samé štěstí na tebe čeká
vidět ji na jiných - nemoc v rodině
vidět ji velké množství - válka
zvířecí - je dobrý čas uzavřít obchod

Kristus

mluvit s ním - bojíš se o svou práci
vidět jej na kříži - číhá na tebe neštěstí
vidět jej živého - radostný a šťastný život

Krk

dlouhý - nestálé zdraví
hubený - nebudeš se cítit nejlíp
krátký - zlepšení zdraví
opuchlý - čeká tě štěstí v rodinném životě
pěkný - zasnoubíš se během krátké doby
umývat svůj - stálé zdraví
škrtit něčí - za každou cenu se chceš zbavit nemilé osoby
vidět škrtit svůj - někdo tě chce zničit

Krmení

divokých zvířat - máš široké srdce
domácích zvířat - stálý dostatek peněz

Krokodýl

utíkat před ním - budeš žít s výčitkami svědomí
vidět ho - máš kolem sebe zlé lidi

Kroupy

slyšet je dopadat na okna - hádky v rodině
vidět je padat - nebezpečí už nehrozí

Krtek

chytit ho - tvá pověst je ohrožena
vidět ho - chováš se vyzývavě

Kruh

namalovaný křídou na zemi - máš v sobě skrytou netušenou energii
namalovaný na papíře - silným se jen tváříš
sám namalovat - stále se něčeho bojíš
vidět kolem měsíce - budeš žít v hanbě

Krunýř

nosit na sobě - jsi na dobré cestě k úspěchu
vidět lesklý - bude důvod k radosti
vidět zašlý - radost se ti vyhne, zbude na tebe jen smutek

Krůta

Krůty viděti – poblouznění mysli

Krůty

jíst - věnuj se víc rodině
krmit - jsi málo cílevědomý
péct - i ty budeš muset přiložit ruku k dílu
vidět - čekají tě bídné časy
zabít - raduj se ze štěstí přítele

Kružítko

koupit - toužíš po cestování
vidět - celý život prožiješ v místě svého narození

Krysy

jíst - teď musíš vydržet, abys potom všechno dokázal
chytat - dej na sebe pozor
vidět - příliš věříš falešným lidem
zabít - přemůžeš soupeře

Křeč

sám ji cítit - víc hlídej své zdraví
vidět někoho v křeči - spolehni se na své city, neřiď se jen rozumem

Křeček

být jím kousnut - chceš zbohatnout za zásluhy jiných
darovat ho - tvá upřímnost je pouze hraná
dostat ho - važ si dobře míněných rad
koupit ho - majetek je pro tebe na prvním místě
mít ho - hlídej svá slova
vidět ho v kleci - budeš žít v blahobytu
zabít ho - šlapeš si po štěstí

Křemen

najít - všechno se ti bude dařit
rozbíjet - problémy ve budou stále prohlubovat

Křepelka

jíst ji - obklopuješ se skromnými lidmi
slyšet ji - čekej splnění tajného přání
vidět ji - dopis zdaleka

Křest

být sám křtěn - tvá situace se hodně zlepší
vidět něčí křest - svůj osud máš ve svých rukou
zúčastnit se křtu jako kmotr křtěného - požíváš velké důvěry okolí

Křída

koupit ji - snadno upadneš do dluhů
psát jí - nepřekračuj své finanční možnosti
najít ji - zvaž, komu svěříš svá tajemství
ztratit ji - své trápení musíš nést sám

Křídla

Křídla – zisk v obchodě

Křik

Slyšet zdálky - s pomluvami se snadno vypořádáš
slyset zblízka - nedej svým chováním k pomluvám příčinu

Kříž

klečet před ním - i tvé trápení jednou skončí
nést sám - budeš vystaven ošklivým pomluvám
stojící u cesty - dobrá zpráva
vidět nesený - tvůj smutek brzy skončí
vidět na kopci - jistá neúroda
vyvrácený - každý problém se dá vyřešit
zahalený - smrt v rodině

Křižovatka

stát na ní - nemáš pevnou vůli
Vidět ji prázdnou - snadno se dáš ovlivnit
Vidět ji s auty - jsi známý svou paličatostí

Křoví

Křoví, v něm se ukrýti – nebezpečí

Kufr

balit jej - změnou chování získáš na oblibě
koupit jej - jsi bezradný
vidět prázdný - i zlá novina se dá přijmout klidně
vidět sbalený - na každém hledáš chyby
ztratit jej - bráníš se cestování

Kuchař

být jím - tajně se trápíš
vidět ho - chybí ti romantická duše

Kuchař/ka (Kuchyň)

Kuchař – zbytečné vydání
Kuchařka – hospodářství
Kuchyň – klevety

Kuchařka

být jí - vzbouříš se proti zaběhnutému stereotypu
vidět ji - jsi spokojený se svým životem

Kuchyně

vařit v ní - vyhni se pomluvám
vidět ji uklizenou - máš dobré úmysly
vidět ji zanedbanou - nic ti není dost dobré
zařizovat ji - toužíš po spokojené domácnosti

Kukačka

Kukačka – se samolibými lidmi se setkati

Kukátko

vidět divadelní - příjemné překvapení
vidět na dveřích - moc se zajímáš o záležitosti jiných

Kukuřice

Kukuřice – výhra

Kůl

vidět špičatý - tvé výhody jsou ohroženy
zatloukat - všechno se ti bude dařit

Kulečník

hrát - nic nebereš vážně

Kulhat

sám - svou poctivostí dojdeš uznání
vidět jiného - někdo tě přivede do velikých rozpaků

Kůň

Kůň, na něm jezditi – brzké dokončení podnikání
když se vzpíná a vyhazuje – rušení v obchodě

Kuna

lovit ji - někdo ti pomůže k velkému zisku
vidět ji - hrozí ti okradení
zabít ji -- ženy na tebe chystají intriky

Kuňkání

slyšet žabí - v dobrých časech se rozděl s potřebnými

Kupec

být jím - hodně práce a malý zisk
vidět ho - rozmnožení majetku

Kuplířka

být jí - tvá upřímnost je pouze jednostranná
vidět ji - nesuď jiné podle sebe

Kupovat

cokoli - rád utrácíš bez rozmyslu
látky - vyvoláš nesmyslnou hádku
potraviny - dopis z ciziny

Kůra

léčebná - lžeš sám sobě
ze stromu - rozmnožení majetku

Kurník

vidět se žebříkem pro drůbež - čeká tě blahobyt
vidět zavřený - naděje na úspěch

Kurýr

být jím - rychle zbohatneš
vidět ho - sníš o bezstarostném životě

Kuře

jíst - snadný život
krmit - někdo tě pokoří
péct - děláš si marné naděje
škubat - loučení s domovem na dlouhou dobu
vidět zobat - mysli víc na svou práci
zabít - nejdřív nasyť potřebné kolem sebe

Kuše / puška

Kuše aneb puška, rozlomíš-li ji – šťastná budoucnost

Kůže

Kůže – dobrý trh, vydělávati – velmi zle

Kůže lidská

mastná - vedeš nezdravý způsob života
opuchlá - každého soudíš podle vzhledu
růžová - víc si věř
spálená sluncem - mrzutosti v rodině
vrásčitá - dožiješ se vysokého věku
vysušená - bídy se nezbavíš

Kůže zvířecí

krájet - někdo tě chce vyprovokovat k nerozumnému rozhodnutí
kupovat - budeš zneužíván pro svou dobrotu
stáhnout ze zabitého zvířete - někdo ti chce uškodit
vidět vydělávat - starosti tě ubíjejí

Kuželky

hrát - rád nerozumně riskuješ
koupit - nevzdávej se po prvním neúspěchu
stavět - každému vždy ochotně pomůžeš
vidět padat - sám bráníš svému štěstí

Kvartet

hrát v něm - s přáteli dokážeš všechno
slyšet - dostaneš se do dobré společnosti

Kvasnice

cítit jejich vůni - tvůj neúspěch bude jen přechodný
kupovat - tvá práce přinese velký zisk
vidět zkažené - slíbené odměny se nedočkáš

Květák

jíst - pamatuj na svůj skromný původ
koupit - poznáš vlivné přátele
sázet - je čas zúročit své vklady
vařit - dej se do pořádného úklidu
zalévat - snaž se zlepšit svůj vzhled

Květiny

darovat - toužíš po lásce
dostat - važ si věrného přátelství
pěstovat - poctivou prací získáš velký majetek
páchnoucí - nenech se zlomit pomluvami
povadlé - ztráta majetku
trhat - sám si odeženeš štěstí
voňavé - nevěř každému kdo tě chválí
uvázat do kytice - velká radost
zalévat - smiř se s rozchodem
vidět na záhoně - plánuj svatbu
vidět v květinářství - tvé starosti brzy pominou
vidět na stole - vychutnáváš si klid v rodině
vidět na věnci - velmi milé překvapení tě čeká

Květiny / Květináč

Květináč s krásnými květinami – rozmnožení bohatství, rozbít – přítele aneb přítelkyni ztratiti, darem obdržeti – oblíben býti
Květiny trhati – zisk

Kvočna

vidět ji na dvoře s kuřaty - velké štěstí ne tebe čeká
vidět ji sedět na vejcích - děláš si zbytečné starosti

Kyčle

Kyčle hezké kulaté a silné míti – šťastné potomky míti, když jsou ošklivé – nezdar

Kýchnout

Kýchati – dlouhé zdraví

Kyrys

Kyrys viděti – důstojnost nabýti
Kyrysník – křik, nepokoj

Kytara

hrát na ni - udělej radost partnerovi
vidět ji - dostaneš milý dárek

Kytice

růží - úspěch ti dá zapomenout na prožité trápení
z různých druhů květin - tvoje láska bude opětována

Kytka

Kytka, když ji dostaneš od osoby druhého pohlaví – tvá náklonnost bude odměněna
Kytku z květin vázanou dostati – vyznání lásky
Kytky, když jsi jimi okrášlen – radost, vidíš-li krásné kytky – mnoho radosti, sázíš-li květiny – učiníš dobrý skutek, sbíráš a vážeš-li kytky – brzký sňatek tě očekává, máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě – radosti a štěstí, na podzim a v zimě – zármutek

Kyvadlo

natahovat - zlé znamení
vidět v pohybu - příští dny prožiješ v obavách a neklidu
vidět stojící - duševní útrapy