Snář online

Abecední seznam:
| A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |

Vyhledat výklad snu:


Abecední seznam všech(114) slov začínajících na písmeno "a":

Abatyše

vidět ji laskavou - máš před sebou dobré časy
vidět ji odměřenou - čeká tě jistá změna v rodině
vidí-li ji mladá žena - nevzdoruj, musíš se podřídit

Abeceda

Tvé nároky a touhy se splní. (28)

Abel

Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny

Slaviti: naděje na povýšení či řád

Absint

nalévat - nehoň tak své přátele
popíjet - prohýříš své dědictví

Abštajg

navštěvovati: pozor na pýchu a lest

Abštajgl

Navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv

Acribiskup

Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14)
žehnající: tebe doprovází síla.
viděti ho: rychlá smrt.

Adam

Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh
pod stromem bez Evy: staromládenectví
pod stromem s Evou: manželství

Adam a Eva

být s nimi v ráji - čeká tě nečekané štěstí nebo velká výhra
slyšet Evu mluvit s hadem - špatná žena tě připraví o štěstí
vidět je vyobrazené - budeš mít důvod se na někoho nebo na něco zlobit

Administrativa

navštívit ji - marně sníš o lepší budoucnosti
pracovat v ní - čeká tě bída, ale poctivou prací ji můžeš překonat

Admirál

být jím - bUdeš Povýšen v zaměstnání
dívat se na něj - z nové známosti se stane úspěšný a dlouhodobý vztah
mluvit s ním - obdržíš důležitou zprávu zdaleka

Adopce

býti adoptován - čeká tě menší rozčarování
adoptovat dítě - odlož stěhování, štěstí ti nepřinese
starat se o adoptované dítě - nikam nejezdi, na cestách tě čeká nemoc a zlí lidé
vidět adoptované dítě - cizí lidé ti pomohou zbohatnout
zdá-li se o ní muži - úspěšným podnikáním rychle a hodne zbohatneš
zdá-li se o ní svobodné mladé ženě nebo vdově - jistý sňatek

Adresa

číst ji na dopise - očekávej problémy v zaměstnání
hledat něčí adresu - zbytečně maříš čas
psát ji na dopis - dozvíš se něco příjemného

Adresář

sám do něj psát - víc se snaž
vidět položený nebo v něčích rukách - očekávej přírůstek do rodiny

Advokát

být jím - sám sobě nikdy nelži
hádat se s ním - konečně vyřešíš dlouho odkládaný problém
rozmlouvat s ním - dej si pozor, někdo tě chce ošidit
vidět ho - přijmeš pozvání do společnosti, výdaje s tím spojené se ti vyplatí
mít s ním jednání - nehoda nebo ztráta
nechat se jím obhajovat - nechtěj pomoc od přátel, přinese ti jen problémy
oblečený v taláru - připrav se na ztráty
potkat ho - na obzoru je špatná zpráva
zdá-Ii se o něm mladé ženě - jiná žena tě ošklivě pomluví

Aeroplán

letět jím - toužíš změnit svůj život
vidět ho letět - pouštíš se do nebezpečného podniku
vidět ho na zemi - z nového úspěchu načerpáš odvahu

Afričan

mluvit s ním - v důležité věci se rozhodneš správně
vidět ho - čeká tě štěstí

Afrika

cestovat po jejím území - čeká tě velká únava, která se bez odpočinku změní v nemoc
dívat se na ni na mapě - splnění nejtajnějšího přání
mluvit o ní - poslouchej svůj rozum, někdo tě chce zlákat na zcestí
žít tam - nemoc nebo smutná událost v rodině

Agent

býti jím - chraň své soukromí
mluvit s ním - hlídej si dobře své peníze
dívat se na něj - přijdeš o majetek

Agitace

sám se jí zúčastnit - buď konečně upřímný ke svému okolí i k sobě
vidět agitovat jiné - máš kolem sebe falešné lidi

Achát

neopracovaný kámen - nemoc nebo smrt v tvém blízkém okolí
zasazený do šperku - málo dbáš na čistotu těla

Akademie

bydlet tam - čeká tě porážka místo očekávaného úspěchu
být na ni pozván - všechno se naučíš, ale nebude ti to k ničemu
navštěvovat ji - máš před sebou hodně překážek
vidět ji - někdo blízký na tebe myslí
vrátit se na ni po létech - nároky na tebe kladené jsou příliš vysoké

Akademik

být jím - čekají tě nesnáze
vidět ho - připrav se na dluhy

Akát

uschlý - dnes tě čeká zármutek
zelený - dnes budeš mít krásný den
cítit jeho vůni - tvoji přátelé jsou falešní a lstiví

Akcie

kupovat - brzy se zamiluješ
prodávat - ze své práce budeš mít větší užitek
vidět - budeš mít nouzi
vlastnit - získáš nové místo a pravidelné příjmy

Akordeon

hrát na něj sám - přijmeš pozvání k zábavě
slyšet hrát smutně - neohlížej se stále do minulosti
slyšet hrát vesele - své břemeno poneseš snadněji
slyšet hrát rozladěný - starost někoho blízkého ti přinese smutek
zdá-Ii se o něm ženě bez závazků - máš před sebou šťastný a trvalý vztah

Aksamit

nabízet - úspěch v podnikání
kupovat - tvé majetkové záležitosti volají po uspořádání
nosit z něj oděv - falešní přátelé využívají tvou přílišnou pýchu
vidět starý a potrhaný - naděje na úspěch v lásce
zdá-Ii se o něm mladé ženě - tvůj příští přítel bude bohatý

Akta

listovat v nich - povýšení v zaměstnání je jisté
nechat si je číst notářem v taláru - nepříjemné soudní jednání a ztráta majetku
vidět položená - musíš odjet
vidět roztrhaná - tvoje hádky brzy skončí

Aktovka

darovat ji - nemáš pevnou vůli
kupovat ji - snažíš se o nemožné
nést ji - pouštíš se do nebezpečí
otvírat ji - odhalíš velké tajemství
vidět položenou - blízká osoba od tebe čeká malý dárek

Akvárium

mít - tvoje snaha bude marná
vidět - očekávej nepříjemnosti

Alabastr

darovat alabastrovou sošku - sňatek
dívat se na výtvor z něj - čeká tě velká radost
kupovat alabastrovou sošku - ve všem budeš úspěšný
rozbít sošku z něj - škoda na majetku tě nemine
zdá-Ii se o něm mladé ženě - tvoje láska skončí kvůli tvému špatnému chování

Alarm

nechat instalovat - velké finanční příjmy
slyšet - lépe hlídej svůj majetek
vypínat - někdo tě chce ošidit
zapínat - očekávej milou návštěvu

Album

album s fotografiemi - navštíví tě příbuzní zdaleka
album s výstřižky - brzo poznáš někoho, kdo ti chce škodit
darovat jej - tvoji přátelé to s tebou myslí dobře
dostat jej darem - úspěšné podnikání
kupovat jej - nebuď tak lakomý
listovat v něm - na své přátele se můžeš kdykoli spolehnout
listuje-Ii v něm mladá žena - tvůj sen.o novém příteli se brzy stane skutečností

Alej

hrušková - čeká tě bloudění, ale ty cestu najdeš
kaštanová - někdo blízký tě zarmoutí
topolová - životem půjdeš po rovné cestě stále vpřed
třešňová - není veselý každý, kdo se tak tváří
procházet se aleji - čekají tě velké starosti
zdá-Ii se o ní ženě - povrchním známostem nikdy neříkej všechno o sobě

Aligátor

neúspěšně s ním bojovat - osoba z vašeho snu o aligátorovi je v nebezpečí
zabít jej - zabráníš neštěstí blízké osoby

Alimenty

dostávat - šťastný život
platit - dobře si rozmysli své plány

Alkohol

kupovat - prudké hádky v rodině
pít o samotě - je ti nevěrná tvá láska
pít s přáteli - ztratíš důvěrného přítele
nalévat jiným - máš kolem sebe falešné lidi

Almara

kupovati ji: svatba v příbuzenstvu
plná: dobré bytí
prázdná: chudoba
se šatstvem: obdržíš dar
viděti nebo ji posouvati – různice s manželkou

Almužna

brát ji - někdo tě poníží
dává ji bohatý - v brzké době tě potká neštěstí
dává ji chudý - někdo ti chce uškodit
dávat ji z donucení - vše dobré se obrátí v tvůj neprospěch
odmítnout ji - máš před sebou nepříjemnosti, plynoucí z pomluv

Aloe

v květináči - máš před sebou zármutek a starosti
rozkvetlá - dožiješ se požehnaného věku

Alpy

vidět na obrázku - nebuď tak chladný
býti v nich - máš pevné zdraví, čeká tě dlouhý život

Altán

bourat ho - své plány nedokážeš realizovat
sedět v něm - všechny problémy dokážeš vyřešit
stavět ho - začni plánovat společný život se svou láskou

Altánek

schůzka z lásky

Amant

hádat se sním - omluv se osobě, které jsi ublížil
objímat se sním - máš před sebou skvělou budoucnost

Amazonka

klidný tok - dej na sebe pozor
rozbouřený tok pod mraky - v tvém okolí se stane ošklivá nehoda

Ambulance

vcházet tam - konečně zvítězíš nad svými nepřáteli
vidět ji - nenadálý odjezd blízké osoby
vycházet z ní - jsi ve skvělé kondici

Američan

mluvit s ním - budeš mít kolem sebe vzdělané lidi
vidět ho - nedělej ze sebe hlupáka

Amerika

vidět ji na mapě - čekají tě velké změny v životě
vydat se tam - budeš v životě úspěšný
žít tam - máš před sebou roky tvrdé práce
mluvit o ní - tvoje předsevzetí se hned tak neuskuteční.

Ametyst

neopracovaný kámen - poctivý obchod ti přinese uspokojení
vidět ve šperku - tvé snahy provázejí svízele
vidí-li jej mladá žena - neprávem podceňuješ svoji lásku

Amor

vidět ho - tvůj vztah je krátkodobý
být zasažen jeho šípem - na krátko si užiješ lásky

Amputace

amputace prstu na své ruce nebo noze - menší ztráta je na obzoru
amputace celé své končetiny - jen pečlivostí a pozorností předejdeš krizi v zaměstnání
amputace celé končetiny někoho jiného - blíží se úmrtí člena rodiny

Amulet

položený - někdo tě obdaruje
zavěšený na krku - stane se ti nepříjemnost

Ananas

jíst ho - čekej důležité pozvání
vidět nebo kupovat ho - veselá společnost tě očekává
sbírat ananasy - brzy tě čeká úspěch

Anděl

být jím - pocta tě nemine
cítit se v jeho přítomnosti velmi dobře - získáš dědictví od vzdáleného příbuzného
mluvit s ním - tvé touhy se do puntíku vyplní
vidět ho létat - trpělivost, čekají tě lepší časy a spokojené stáří
vidět ho stát na zemi - budeš se radovat
vidět ho ve slunečním světle - neočekávaná radostná událost v rodině
vidí-Ii ho nemocný - brzké uzdravení
vidí-Ii ho voják - účast ve vítězné bitvě
vidí-Ii ho žena - porodíš syna
vidí-Ii žena dva anděly - očekávej dvojčata

Anekdota

číst ji - někdo tě pozve do společnosti
poslouchat ji - tvoje skutky jsou nestálé jako ty
sám ji vyprávět - snaž se vybírat své přátele podle inteligence

Angličan

býti jím - chybí ti pohoda, chceš se bavit
mluvit s ním - budeš mít dlouhou chvíli
poslouchat ho - budeš litovat svého rozhodnutí
potkat ho - budeš muset trpět pro sobeckost jiných
vidět ho - rýsuje se ti dlouhá a úspěšná obchodní cesta

Anglie

cestovat tam - velké výdaje
vidět ji na mapě - své peníze rychle utratíš

Angrešt

jíst - v tvém okolí je někdo zlostný
jí-Ii ho mladá žena - moc se netěš, budeš zklamaná
ochutnávat ho - neúspěšné jednání
vidět nezralý - číhá na tebe nepřátelství
vidět zralý - unikneš nepříjemnostem
sázet - chybí ti pokora
trhat - lidé kolem tebe ti nepřejí nic dobrého

Anténa

montovati ji: křik v domě

Antilopa

vidět ji skákat - konečně se dočkáš lásky, ale nebude dlouho šťastná
vidět ji běžet - máš velké nároky, ale zvýšeným úsilím je dokážeš splnit
vidí-Ii mladá žena antilopu ulovenou - toužíš po lásce, která tě zničí

Antoušek

viděti ho: dávej si pozor na jazyk

Anýz

vidět rozsypaný - s někým se budeš soudit

Apartmán

najímat pro sebe - potkáš dávné přátele
pronajímat někomu - milá návštěva

Apatyka

Apatyka: pozor na pýchu a lest

Apatykář

Apatykář: pozor na pýchu a lest

Apatykář (Lékárník)

nemíchej vše dohromady
(lékárníka) viděti – nemoc

Apetit

mít apetit - horší se tvé zdraví
nemít apetit - nepřecházej ani nejlehčí onemocnění

Apoštol

být jím - bohatý člověk ti zkomplikuje život
mluvit s ním - budeš mít vážnost a úctu
vidět ho - dnes tě čeká jen radost
poslouchat ho - půjdeš za kmotra

Apríl

pošle-li tebe kdo aprilem – čest

Arab

vidět ho - na cestách tě potká nehoda
mluvit s ním - tvůj tajný sen se vyplní
býti jimi obklopen - rozluštíš tajemství, na které často myslíš

Arak

kupovat - hádky pro malichernosti
nabízet - zásnuby nebo svatba blízké osoby
nalévat - přírůstek do rodiny
pít - nebuď perverzní
rozlít - jsi příliš impulzivní, kroť své chování
zdá-li se o něm mladému člověku - máš příliš bujnou fantazii
zdá-li se o něm starému člověku - čeká tě trápení

Arcibiskup

mluvit s ním - odpusť nepřátelům a smiř se s nimi
vidět ho - po překonání překážek tě čeká požehnání a štěstí
vidět ho v civilních šatech - ve svém konání uspěješ
zdá-li se o něm ženě - uzavřeš pevné přátelství

Arest

potěšení ze samoty

Arch (papíru)

čistý: smutek
papíru černého: smrt známěho či známé
pomačkaný: zlý průjem
popsaný: veliký úkol

Arch papíru

čistý - smutek na duši
popsaný nebo špinavý - obdržíš zlou zprávu

Archa

dostaneš čestné postavení
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš
viděti ji: mrzutost přijde.

Archanděl

slyšet ho troubit - spor u soudu vyhraješ
vidět ho - bez píle nezmůžeš nic

Architekt

býti jím - změna v pracovních plánech
malující u rýsovacího prkna - tvoje podnikání bude ztrátové
balící své výkresy - očekávej změnu k lepšímu
vidí-Ii jej mladá žena - neuspěješ tam, kde se snažíš
vidí-Ii jej svobodná žena - brzy a dobře se vdáš

Archiv

býti v něm - čeká tě bolestná ztráta
mluvit o něm - někdo zná tvé tajemství

Árie

poslouchat ji - poznáš důležitého člověka
zpívat ji - očekávej důležitý dopis

Aristokrat

být jím - zredukuj své plány
mluvit s ním - tvůj přítel je namyšlený
potkat ho - problémy s blízkými přáteli
vítat ho doma - poznáš zajímavý protějšek

Armáda

válčící - v dohledné době zbohatnete
na pochodu - dejte ne sebe pozor
poražená - investuj tam, kde je to výhodné
vítězná - potíže v osobním životě

Arnika

vidět ji kvést na louce - bude se ti zdát sen o bývalé lásce
trhat ji - hlídej se, hrozí ti úraz
ve váze - tvé zdraví je labilní

Artičoky

jísti: máš churavé nervy
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka.

Artista

být jím - máš kruté nepřátele
napodobovat ho - hrozí úraz končetiny
pozvat ho domů - přijde nezvaná návštěva
vidět artistky-ženy - někdo nepřeje tvému podnikání
vidět ho na provaze - po překonání překážek dojdeš k vysněnému cíli
vidět ho při cvičení - přátelé ti zabrání provést odvážný plán
vidí-Ii ho žena - muži tě budou obletovat
zdá-Ii se mladé dívce - příliš riskuješ při flirtování s muži

Artista (Artisté)

Artista (Artisté): pozor na pýchu a lest

Artista / Artisté

Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít. (8)

Artyčoky

viděti a je jísti: pozor na pýchu a lest

Asfalt

jet po asfaltové cestě - čekají tě příjemné cesty
vidět asfaltovou cestu - pusť se do obchodování, zisk tě nemine

Asie

cestovat tam - dostaneš příležitost někomu pomoci v nouzi
bydlet tam - malé změny v životě

Asistent

býti jím - nejsi ctižádostivý
poslouchat jeho příkazy - někdo ti ublíží
vidět ho - nebuď tak zahleděný do sebe

Asistentka

porodní - brzy budeš mít svatbu

Aspik

jíst - nemáš rád tajemství
kupovat - jsi příliš romantický
připravovat - na své přátele se můžeš vždy spolehnout
prodávat - začni plánovat letní dovolenou
zdá-Ii se o něm zamilovanému člověku - tvůj vztah bude
dlouho šťastný

Astma

býti jím postižený - nepřeceňuj své síly

Astra

pohřeb v rodině
kvetoucí – Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21)
sázeti – I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9)
zvadlé – Tvé naděje se maří. (14)

Astra (Astry)

Astra (Astry): pozor na pýchu a lest

Astrolog

býti jím - něco objevíte jako první
mluvit s ním - plánujete cestování

Astry

sázet - máš možnost změnit svůj život
rozkvetlé - konečně se dočkáš zasloužené úcty
trhat - půjdeš na pohřeb
ve váze - očekávej přízeň a poctu nadřízených
zvadlé - tvé naděje byly marné

Ašant

viz. černoch

Atentát

Nepromeškej své štěstí. (29)

Atentát (Atentáty)

Atentát (Atentáty): pozor na pýchu a lest

Atlas

Nečekaně změníš místo. (27)

Atlas - látka

kupovat - pozor na okradení
měřit - někdo tě chce ošidit
nosit z něj oděv - lákají tě nereálné sny
prodávat - větší výdaje za partnera

Atlas zeměpisný

listovat v něm - máš před sebou dlouhou a dalekou cestu
kupovat jej - každou změnu předem promysli
darovat jej - někdo blízký tě tajně miluje
obdržet jej darem - tvůj přítel chce nastoupit na tvé místo

Atlet

býti jím - i malá snaha se podílí na úspěchu
dívat se na něj - starej se o. své tělo a budeš zdravý

Audience

vidět ji - povýšení tě nemine
být na ní přítomen - jistý zisk
slyšet o ní - máš před sebou šťastné dny
udělit ji - nepříjemná návštěva

Aukce

koupit tam něco - pozor na zbytečné výdaje
zúčastnit se jí - tvé plány se podaří uskutečnit
slyšet o ní - při obchodování vše proběhne bez problémů

Auto

být z něj vyhozen za jízdy - brzy se dozvíš příjemné novinky
autonehoda - dobře si rozmysli, než něco řekneš, vyslovené nejde vzít zpět
blokuje-Ii cestu - vše se v dobré obrátí
kupovat - soused tě nemá rád
nabourat - varuj se pomluv
porouchaný - přiděláš si starosti účastí v rizikovém podnikání
prodávat - čekají tě nepříjemné změny
přejede li někoho - máš před sebou žal a smutek
přijíždějící k tobě - zaslouženě vzrosteš v očích přátel
řídit - budeš mít úspěch
sám být autem sražen - plánovaná oslava se příliš nevyvede
běžet před ním - konkurence je silná
velmi rychle jedoucí - nová zpráva tě zklame
vézt se v něm - jdeš vstříc novému štěstí
vidět pomalu jet - čekej důležitou zprávu
vidět stát - váháš a ženeš se do nejistoty
vlastnit - tvé sny se uskuteční jen s velkými problémy

Auto (Automobil)

autonehoda – finanční ztráta
hledat – neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
hledat automobil – neúspěšný obchod
hledat automobli (pro mladou ženu) – je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
jedoucí – neštěstí jisté
jet velmi rychle autem – je znamením problémů nebo špatné zprávy
jet velmi rychle autem – znamení problémů nebo špatných zpráv
jeti v něm – Neúspěch tě Čeká. (18)
kolona jedoucích aut – náhlá cesta za obchodem
kolona jedoucích aut – znamená náhlou cestu za obchodem
kupovat – první krok nového počínání, které bude úspšné
mít – komplikace při uskutečňování snů
mít auto – symbolizuje komplikace při uskutečňování snů
odjeti: znamená stěhování
porouchaný – věští zapojeni se do nejistého obchodu
porucha – cesta bude marná
překážka – příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3)
říditi – Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8)
s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme – máme vlastní záležitosti pevně v rukou
s výfukem: nadýmání a bolení břicha
sám je řídit – hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli
seděti v něm: čekej pozvání
sraziti se: potká tě zamilování na cestě
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,
utíkat před ním – je varováním před konkurenty
utíkat před ním – varování před konkurenty
vézt se v něm – lepší poměry
vidět – někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení
vidět – znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení
vidět je hořet – dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam
vidět srážku – v jisté záležitosti bude silná konkurence
viděti – Zažiješ něco nového. (2)
vyhrát automobilový závod – předhonit své konkurenty nebo rivaly
vystupovat z něho – vaše vážnost utrpí

Autobus

jet v něm - moudrá rada ti přinese užitek
sám řídit - nečekané štěstí v lásce
vidět jet prázdný - nadřízený ocení tvou práci
vidět jet s pasažéry - blízká osoba tě opustí
vidět stát - nenech si radit od každého

Autogram

Někdo z blízkého okolí zemře. (5)

Automat

vidět ho - investuješ bez rozmyslu a ne zrovna dobře
hrát na něm - přemýšlej o změně zaměstnání

Autor

být jím - přijdeš o majetek i peníze
jednat s ním - lépe hospodař s časem
vidět ho - hádka s přáteli