O snáři

Snář je kniha vytvořená k výkladu snů. Ve snáři jsou popsány jednotlivé výjevy a jejich význam.
Nejstarším dochovaným snářem je čtyřdílný snář Artemidóra z Efezu, jenž se stal základem mnoha pozdějších prací ve vykládání snů.

V české literatuře nebo hudební tvorbě se setkáváme s mnoha příklady, kdy si autor bere za námět snář. Např.:
Jan Neruda: Malostranské povídky
Bohuslav Martinů: opera Julietta (Snář)
Ludvík Vaculík: Český snář